Monument verbouwen of slopen

Is jouw pand een monument? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig als je wilt verbouwen of slopen.

Direct regelen

Een omgevingsvergunning vraag je aan in het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningcheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen.

Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe

Het oude dorpshart van Wijhe hebben we aangewezen als waardevol dorpsgezicht. De cultuurhistorische waarden in dit gebied worden zo extra beschermd. Wil je een pand in dit gebied verbouwen of slopen? Dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig. Of jouw pand binnen de grenzen van dit gebied valt, kun je controleren in het Omgevingsloket via het onderdeel Regels op de kaart.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor meer informatie voor eigenaren van monumenten.

Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina leges

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Voor de meeste plannen geldt de reguliere procedure.

Bij de reguliere procedure krijg je de beslissing op je aanvraag binnen 8 weken. Daarna is er nog  bezwaar en beroep mogelijk. De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.

De uitgebreide procedure geldt alleen in bijzondere gevallen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen als:
  • je een bouwwerk gaat slopen dat staat in het gebied dat is aangewezen als waardevol dorpsgezicht;
  • je een monument gaat restaureren, grondig gaat verbouwen of gaat slopen;
  • in het omgevingsplan staat dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen.
De voorwaarden waar je aan moet voldoen hangen af van de werkzaamheden die je wil uitvoeren. Bij het doen van de vergunningcheck en het indienen van de aanvraag in het Omgevingsloket kom je de voorwaarden vanzelf tegen.

Bij de reguliere procedure

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure

Je kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Ben je niet eens met de beantwoording van je zienswijze? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je hoger beroep aantekenen bij de Raad van State. 

 

Heb je vragen?

Deel dit
Mail
Bellen