Afval doorzoeken

In Olst-Wijhe zijn een aantal bedrijven en organisaties aangewezen om afval van huishoudens in te zamelen. Dat doen zij huis-aan-huis of met verzamelcontainers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming afvalstoffen van huishoudens in te zamelen. Je kunt een vergunning krijgen voor inzamelen grof huisvuil. Hierbij kun je denken aan: oud ijzer, andere metalen, hout en gebruiksgoederen.

Je kunt bij ons een vergunning aanvragen voor het doorzoeken van afval.

Een aanvraag voor het doorzoeken van afval handelen wij doorgaans binnen acht weken af. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voor het doorzoeken van afvalzakken wordt meestal geen vergunning gegeven.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over het doorzoeken van afval? 

Deel dit
Mail
Bellen