Wet open overheid, informatieverzoek

Sinds 1 mei 2022 vervangt  de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. 

Je mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet open overheid (Woo). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten. Het openbaar maken van informatie is een plicht van bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente. Alle informatie is openbaar, tenzij de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De wet geeft hiervoor de uitzonderingen. Wij geven je de informatie op de volgende manieren:

 • Je krijgt een kopie.
 • Je mag het document bekijken.
 • Je krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • Je krijgt informatie over de inhoud.

Geef in jouw verzoek aan:

 • Over welk onderwerp je informatie wil hebben.
 • Om welke documenten het gaat.
 • Op welke manier je de informatie wil bekijken of ontvangen.

Hoe dien je een verzoek in:

 • Je kunt online of schiftelijk een verzoek indienen. Je hoeft niet te laten weten waarom je de informatie wilt hebben.

Dien een verzoek in door het online formulier Woo-verzoek in te vullen.

Per post stuur je je verzoek naar: 
Gemeente Olst-Wijhe
Postbus 23 
8130 AA WIJHE

Er zijn geen kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een Woo-verzoek. Wel kunnen wij leges in rekening brengen voor de kopieerkosten.

Een Woo-verzoek handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Iedereen kan een verzoek indienen voor informatie. Er zijn uitzonderingen op de stukken die je mag inzien. Dit zijn bijvoorbeeld documenten:

 • Die over de staatsveiligheid gaan.
 • Waardoor de koning en regering in gevaar komen.
 • Waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan.
 • Waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

Ook kan de gemeente ervoor kiezen de informatie niet openbaar te maken als er een gevaar dreigt voor:

 • Handelsrelaties met andere landen of organisaties, en de economische belangen van de overheid.
 • Strafzaken.
 • Inspectie, controle en toezicht door de overheid.
 • Als de aanvrager voordeel krijgt door voorkennis.

Heb je vragen over een Woo-verzoek? 

Deel dit
Mail
Bellen