Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen is het belangrijk dat jouw plannen passen in de omgeving, qua ontwerp en uiterlijk. Om te bepalen of een plan past, heeft de gemeente voorwaarden opgesteld: de welstandscriteria. Voor elk deel van onze gemeente gelden eigen criteria welke zijn.

De welstandscriteria  voorwaarden over hoe jouw gebouw eruit moet zien, bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. Deze voorwaarden vind je in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. De adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kijkt of jouw bouwplan aan redelijke eisen voldoet. Je hebt niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Als je wel een aanvraag moet doen voor een omgevingsvergunning, toetst de gemeente aan deze nota en of er advies van een stadsbouwmeester nodig is. De stadsbouwmeester is een onafhankelijk adviseur die de ruimtelijke kwaliteit beoordeelt, op basis van de criteria uit de nota ruimtelijke kwaliteit. Wil je meer informatie of een afspraak met onze stadsbouwmeester?  Neem dan contact op via e-mail

Om te toetsen of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand heb je een bouwplan nodig. In de Nota Ruimtelijke kwaliteit vind je de voorwaarden.

Digitaal regelen
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Hier kun je ook een vergunningscheck doen. Je ziet dan meteen of het bouwwerk vergunningsvrij kan worden gerealiseerd of dat je een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het bouwwerk moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
  • De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt niet voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken. 

 

Je kunt tegen een advies van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit geen bezwaar maken. Het is wel mogelijk om over het advies in gesprek te gaan met de adviseur Ruimtelijke kwaliteit.

Op de website van het  Omgevingsloket online kun je nagaan of je een omgevingsvergunning moet aanvragen. 

Heb je vragen over welstandsadvies?

Deel dit
Mail
Bellen