Vreugdevuur

Je mag geen vuur stoken in de open lucht. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, zolang dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden. Het is onder voorwaarden wel toegestaan een vreugdevuur/paasvuur te ontsteken. Je kunt hiervoor een ontheffing aanvragen.

Schriftelijk regelen
Je kunt ontheffing aanvragen voor een vreugdevuur. Op basis van onze beleidsregels verlenen wij alleen ontheffing voor paasvuren en kampvuren. Vul het aanvraagformulier vreugdevuren in.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je ontheffing voor een vreugdevuur aanvragen. Hiervoor moet je wel eerst telefonisch een afspraak maken.

Een ontheffing voor het stoken van een vreugdevuur/paasvuur is gratis.

Een aanvraag voor het stoken van een vreugdevuur handelen wij doorgaans binnen 8 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aan de ontheffing worden voorwaarden verbonden.

Onder vreugdevuur verstaan wij een paasvuur en een kampvuur. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

Paasvuren

  • Een paasvuur heeft een openbaar karakter.
  • Een organisatie en een particulier kunnen een ontheffing aanvragen.
  • Een paasvuur heeft een omvang van minimaal 70 m3. Een uitzondering kan worden gemaakt, als bij een dorp of kern geen geschikte locatie is voor één paasbult met een minimale omvang van 70 m3. In dat geval kan een uitzondering worden gemaakt en ontheffing worden verleend voor één paasbult met een kleinere omvang.

Kampvuren

  • Een kampvuur heeft een besloten karakter.
  • Een organisatie of de eigenaar van een kampeerterrein vraagt ontheffing aan. 
  • Een kampvuur heeft een omvang van maximaal 1 m3.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heb je vragen over een ontheffing voor een vreugdevuur?

Deel dit
Mail
Bellen