Openings- en sluitingstijden horeca, ontheffing (verlaatje)

Als horecaondernemer kun je een ontheffing aanvragen wanneer je jouw horecabedrijf langer wilt openhouden dan de maximale sluitingstijd van 02.00 uur. Je moet hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen. Dit kan eenmalig voor het organiseren van een feest en/of evenement of voor een langere periode. 

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een ontheffing sluitingsuur aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kun je dit regelen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen. Je moet hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak maken.

Het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing sluitingstijd bedraagt:

  • Voor 1 dag, per keer € 61,65
  • Voor 1 vaste dag in de week, per maand € 129,10
  • Voor 1 vaste dag in de week, per jaar € 196,90

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De burgemeester bepaalt dat de ontheffing slechts verleend wordt indien naar zijn oordeel de openbare orde of het woon-en leefklimaat in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloed wordt.

Ben je het niet eens met de ontheffing en ben je belanghebbende? Dan kun je binnen 6 weken na datum van verzending van de ontheffing bezwaar maken.

Heb je vragen over ontheffing van de sluitingstijd?

Deel dit
Mail
Bellen