U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft.

DigiDDigitaal regelen
Geef online uw verhuizing aan ons door met behulp van uw DigiD inloggegevens. Vul bij de eerste stap uw huidige woonadres in. Vul dus niet het nieuwe adres in de gemeente Olst-Wijhe in, dit kunt u bij de volgende stap doen.
Nadat u uw verhuizing aan ons hebt doorgegeven, ontvangt u een bevestiging.

Schriftelijk regelen
U kunt uw verhuizing ook schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
U kunt uw verhuizing bij het klantcontactcentrum doorgeven. Neem onderstaande documenten mee:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een kopie van uw koop- of huurcontract;
  • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Emigreren
U bent verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Geeft uw verhuizing binnen 5 dagen na verhuizing, in de gemeente waar u gaat wonen door. De verhuisaangifte kunt u op zijn vroegst 4 weken voor uw verhuizing doorgeven. Bij een verhuizing naar een andere gemeente kunt u de wijziging aan de nieuwe woongemeente doorgeven.

U kunt een verhuizing aangeven namens:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Als u zich niet aan de aangifteplicht houdt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Hebt u vragen over het doorgeven van uw verhuizing?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen