Alcohol schenken, vergunning

Een ondernemer moet een alcoholvergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven;
 • voor slijterijen;
 • voor para-commerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines.

Je moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • je een horecabedrijf, slijterij of para-commerciële instelling start, verhuist of overneemt waar je alcohol wilt schenken of verkopen;
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert;
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld je eenmanszaak wordt een BV).

Het kan zijn dat je meer vergunningen nodig hebt of meldingen moet doen. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling APV/Bijzondere wetten via het e-mailadres apv@olst-wijhe.nl.

Schriftelijk regelen
Om een alcoholvergunning aan te vragen, heb je onder andere nodig:

 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een geldige verklaring sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden;
 • een geldige verklaring sociale hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV).

Ook geef je door wie de leidinggevenden zijn. Je hebt van elke leidinggevende nodig:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.

Verder is de Bibob toets onderdeel van de aanvraag.

 • bijlages aanvraagformulieren model A, model B, exploitatievergunning

Vraag het formulier aan en maak een afspraak met het team APV/Bijzondere wetten via het e-mailadres apv@olst-wijhe.nl

 • Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcolholwet € 314,60
 • Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcolholwet €  61,70
 • Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcolholwet €  70,10

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van je aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op je aanvraag voor de alcoholwet voor een buurthuis of kantine.

In de alcoholvergunning staan regels. Als je je niet aan deze regels houdt, kan de gemeente je een boete geven. Ook kan de burgemeester je vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan je vergunning helemaal intrekken.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Indien er een wijziging plaatsvindt dien je dit door te geven aan de afdeling APV/Bijzondere wetten. Zij zullen vervolgens contact met je opnemen.

Heb je vragen over een vergunning voor het schenken van alcohol?

 • Neem online contact met ons op.
 • Neem contact op met de afdeling APV en Bijzondere wetten via het e-mailadres apv@olst-wijhe.nl.
 • Bel ons op 14 0570 (zonder kengetal) of 0570 – 568080.
 • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen