Reinigen openbare weg

De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken. Op deze manier houden we de straten schoon en veilig.

Op gezette tijden vegen wij de goten in de gemeente. In het veegschema vindt u de dagen waarop wij vegen. Hierin vindt u ook de extra dagen waarop wij bladvegen. De veegdata kunnen soms vanwege praktische redenen afwijken. Geparkeerde auto’s vormen vaak een belemmering om goed te kunnen vegen. Om u de gelegenheid te geven uw auto elders te parkeren, zodat de veegwagen overal kan komen, leest u in het schema waar en wanneer geveegd wordt.

We vegen niet standaard alle straten. Aan de hand van gemaakte afspraken bekijkt de chauffeur in welke straten het noodzakelijk is om te vegen.

Digitaal regelen
Maak online een melding.U krijgt van ons een meldingsnummer, waarmee u uw melding kunt volgen. Wij houden u per e-mail op de hoogte van de status van uw melding.

Schriftelijk regelen
U kunt ook schriftelijk uw melding aan ons doorgeven.

Aan de balie regelen
U kunt uw melding bij het klantcontactcentrum doorgeven.

Op gezette tijden vegen wij de goten in de gemeente. Geparkeerde auto’s vormen vaak een belemmering om goed te kunnen vegen. Wij adviseren u om uw auto ergens anders te parkeren, zodat de veegwagen overal kan komen. Verder kunnen wij om praktische redenen van het schema afwijken. We vegen niet standaard alle straten. Aan de hand van gemaakte afspraken bekijkt de chauffeur in welke straten het noodzakelijk is om te vegen.

Hebt u vragen over het reinigen van openbare wegen?

Is er sprake van een gevaarlijke situatie door bijvoorbeeld olie op de weg?
Meldt dit direct telefonisch bij het klantcontactcentrum. Ga voor contactgegevens buiten kantoortijden naar onze openingstijden.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen