Toeristenbelasting

Als je een plek hebt waar gasten kunnen overnachten, zoals een camping, hotel of Airbnb, moet je toeristenbelasting betalen aan de gemeente. De toeristenbelasting mag je doorberekenen aan de gasten die bij jou verblijven. Je moet hiervoor per gast het aantal overnachtingen registreren, daarover betaal je toeristenbelasting.

Ga je zelf kamperen of overnacht je in een hotel? Dan vind je het bedrag van de toeristenbelasting (meestal) terug op de factuur.

Je betaalt toeristenbelasting over het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het gaat hierbij om het aantal overnachtingen per persoon.

Belastingplichtig?

Voldoe je aan de voorwaarden en ben je belastingplichtig? Geef dit aan ons door en stuur een e-mail naar belastingen@dowr.nl. Vermeld hierbij:

 • Je naam
 • Je adresgegevens; en
 • Adresgegevens van de accommodatie.

Jaarlijkse aangifte

Als je belastingplichtig bent, moet je aangifte toeristenbelasting doen. Hiervoor ontvang je bij het begin van elk jaar een aangifteformulier. Op dit aangifteformulier geef je het totaal aantal overnachtingen van voorgaand kalenderjaar door (de toeristenbelasting wordt achteraf geheven). Bij dit aangifteformulier lever je onderstaande bewijsstukken in, zoals:

 • Een ingevuld nachtverblijfregister
 • Een uitdraai van uw eigen registratiesysteem of
 • Een accountantsverklaring.

Nachtverblijfregister/eigen registratie

In het nachtverblijfregister houd je bij wie bij jou zijn komen te overnachten. In plaats van een nachtverblijfregister mag je ook een eigen registratiesysteem bijhouden, waarin je per gast de volgende gegevens noteert:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Aankomst- en vertrekdatum en
 • Totaal aantal overnachtingen.

Deze gegevens registreer je intern. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij calamiteiten in de gemeente en bij controles naar de juistheid van jouw aangifte. Wanneer je het ingevulde nachtverblijfregister of een uitdraai van jouw eigen registratiesysteem bij ons als bewijsstuk bij het aangifteformulier inlevert, hou er dan rekening mee dat (vanwege AVG regelgeving) per persoon alleen onderstaande gegevens zichtbaar zijn:

 • Woonplaats
 • Aankomst- en vertrekdatum en
 • Totaal aantal overnachtingen.

Tot slot

Op het aangifteformulier dat je van ons ontvangt, staat vermeld waar je de ingevulde aangifte en het bewijsstuk in moet leveren. Je ontvangt vervolgens automatisch een aanslag toeristenbelasting.

De hoogte van de toeristenbelasting is € 1,50 per persoon per overnachting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de hoogte van de toeristenbelasting vast in de verordening. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt één jaar vooruit bekend gemaakt.

Je bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je biedt gelegenheid tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur.
 • De gasten die bij jou overnachten, staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Olst-Wijhe. Over personen die in de BRP van de gemeente Olst-Wijhe staan ingeschreven, ben je geen toeristenbelasting verschuldigd.
 • Je ontvangt voor het overnachten een vergoeding. Dit hoeft niet altijd of uitsluitend een vergoeding in geld te zijn.

De toeristenbelasting mag je doorberekenen aan de personen die bij jou komen overnachten.

Bezwaar
Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je een online bezwaarschrift indienen? Je kunt direct inloggen op jouw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

 

Opbrengst toeristenbelasting

De opbrengst van de toeristenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente Olst-Wijhe. Een deel daarvan gebruikt de gemeente voor het behoud en onderhoud van o.a. routestructuren en subsidies. De opbrengsten dragen ook bij aan voorzieningen op het gebied van cultuur en economie en aan activiteiten gericht op het verbeteren van het lokale vestigingsklimaat.

Heb je vragen? Mail snelantwoord@dowr.nl, bel of kom langs (op afspraak).

 • Vul het formulier Snel Antwoord in
 • Bel ons op 0570-693443
 • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
 • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.

 

 

Deel dit
Mail
Bellen