Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

Voor het tijdelijk verhuren van een woning heb je een vergunning nodig. Dit gebeurt op basis van de Leegstandswet.

Je kunt de vergunning aanvragen voor:
 • Woonruimte in een gebouw dat nu nog bestemd is voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs. En de woonruimte in afwachting is van een andere bestemming;
 • Woonruimte in een woning die bestemd is voor de verkoop, mits de woning:
  • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning), of
  • in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan (geheel of grotendeels) door de eigenaar bewoond is geweest. Of wanneer de woning minder dan één jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest, of
  • in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan, slechts 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest (dus gedurende 10 jaar hoofdzakelijk als koopwoning in gebruik is geweest).
 • Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

Wil je een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren?

Dan krijgt je de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De duur van de vergunning is maximaal 7 jaar. Voor woningen die te koop staan, krijg je een vergunning voor 5 jaar en deze vergunning kan niet worden verlengd. Gebouwen zonder woonbestemming mag je maximaal 10 jaar verhuren. 
 
Voor al deze situaties geldt dat er meerdere keren een vergunning mag worden afgegeven. Hier moet wel 5 jaar tussen zitten. Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Wet- en regelgeving

Lever het ingevulde aanvraagformulier in bij de gemeente. Wij controleren of de aanvraag voldoet aan de criteria van de Leegstandwet.

Schriftelijk regelen

Je kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde aanvraagformulier stuur je samen (indien van toepassing) met een bewijs dat de woning te koop staat.

Aan de balie regelen

Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen en een afspraak te maken.

 

Een aanvraag in behandeling nemen kost:

 • € 92,10 voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet;
 • € 92,10 voor het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet. 
Worden bovenstaande aanvragen tegelijk ingediend en zijn de woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor? Dan worden de leges een keer geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen dat bestemd is voor sloop of renovatie en waarvoor tegelijkertijd de aanvragen worden ingediend.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:
 • Je bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • De woonruimte staat leeg; er staat niemand ingeschreven op het betreffende adres.
 • Als het gaat om tijdelijke verhuur van woonruimte in een woning die bestemd is voor de verkoop, moet je aantonen dat de woning te koop staat.

Huurovereenkomst

Je moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen:

 • De overeengekomen huurprijs.
 • De termijn waarvoor de vergunning is verleend.
 • Dat de huurovereenkomst minimaal 6 maanden duurt.
 • Dat het om tijdelijke verhuur gaat op grond van de Leegstandwet 
 • Dat de opzegtermijn van de verhuurder 3 maanden of langer is.
 • Dat de opzegtermijn voor de huurder 1 maand of korter is.

Je kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste 6 maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal 1 maand. Eigenaren van woonhuizen mogen zelf de huurprijs bepalen.

Heb je vragen over tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet?

Deel dit
Mail
Bellen