U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Straatverlichting, melding van storing

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud aan de straatverlichting. Kapotte straatverlichting kun u bij ons melden. De ongeveer 3000 lichtmasten die wij in beheer hebben, controleren wij regelmatig op hun goede werking.

Witte of gele sticker?
Kijkt u eerst of er een witte of gele sticker op de lichtmast zit. Veel verlichting op achterpaden is van SallandWonen. Deze lichtmasten zijn te herkennen aan een witte sticker. U kunt een defecte lamp in dit geval melden bij de storingsdienst van SallandWonen. Lichtmasten met een gele sticker zijn van de gemeente. Klachten over kapotte verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van de verlichting kunt u bij ons melden.

Reparatierondes openbare verlichting
Periodiek controleren wij de werking van de verlichting. Deze controles en de meldingen zijn de basis voor de onderhoudsbeurten. Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Digitaal regelen
U kunt online een melding maken van een kapotte of beschadigde lichtmast.

Telefonisch regelen
U kunt uw melding ook telefonisch aan ons doorgeven. Neem contact op met het klantcontactcentrum.

Wij zetten uw melding in ons meldingssysteem. De eerst volgende reparatieronde pakken wij uw melding op.

Soms werkt de lichtmast niet vanwege een storing aan de stroomvoorziening van de mast. Alleen de kabelbeheerder kan dit probleem verhelpen. Het herstellen van de verlichting kan hierdoor langer duren.

De gemeente plaatst openbare verlichting vanwege de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen brengt de gemeente in ieder geval verlichting aan bij obstakels in de weg zoals slotpalen. Voor sociale veiligheid plaatst de gemeente verlichting vooral vervoersvoorzieningen, tunnels voor langzaam verkeer en parken.

Heeft u vragen over straatverlichting?

Zie ook

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen