Straatverlichting, melding van storing

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud aan de straatverlichting. Kapotte straatverlichting kun je bij ons melden. De ongeveer 3000 lichtmasten die de gemeente in beheer heeft, controleren wij regelmatig op hun goede werking. Meer informatie over “Licht in de openbare ruimte” vind je op onze pagina Verlichting in Beeld

Witte of gele sticker?
Kijk eerst of er een witte of gele sticker op de lichtmast zit. Veel verlichting op achterpaden is van SallandWonen. Deze lichtmasten zijn te herkennen aan een witte sticker. Je kunt een defecte lamp in dit geval melden bij de storingsdienst van SallandWonen. Lichtmasten met een gele sticker zijn van de gemeente. Klachten over kapotte verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van de verlichting kun je bij ons melden.

Reparatierondes openbare verlichting
Periodiek controleren wij de werking van de verlichting. Deze controles en de meldingen zijn de basis voor de onderhoudsbeurten. Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen er direct onderhoud wordt gepleegd.

Digitaal regelen
Je kunt online een melding maken van een kapotte of beschadigde lichtmast.

Telefonisch regelen
Je kunt jouw melding ook telefonisch aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact op met Publiekszaken.

Wij zetten jouw melding in ons meldingssysteem. De eerst volgende reparatieronde pakken wij jouw melding op.

Soms werkt de lichtmast niet vanwege een storing aan de stroomvoorziening van de mast. Alleen de kabelbeheerder kan dit probleem verhelpen. Het herstellen van de verlichting kan hierdoor langer duren.

Heb je vragen over straatverlichting?

Zie ook

Deel dit
Mail
Bellen