Gebiedsvisie Stationsweg Wijhe

In de omgeving van de kerk aan de Stationsweg in Wijhe spelen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen vlakbij elkaar:

  • De rooms-katholieke kerk aan de Stationsweg wordt over een paar jaar aan de eredienst onttrokken.
  • De St. Jozefschool verhuist naar het Kindcentrum Wijhe. De gemeente wil op de plek van de school woningen bouwen.
  • Er is een particulier initiatief voor appartementen aan De Bongerd 2-4.
  • Er is een particulier initiatief voor een woonzorgcomplex achter de woonlocatie van Trevin in de oude pastorie.

 

Waarom een gebiedsvisie voor de Stationsweg?

De ontwikkelingen passen bij de wens van de gemeente om woningen te bouwen, maar zijn apart van elkaar moeilijk voor elkaar te krijgen. Daarom heeft de gemeente stedenbouwkundig bureau SACON ingehuurd om te onderzoeken of er één plan kan komen dat recht doet aan de kwaliteit van het hele gebied. SACON is met de vier initiatiefnemers in gesprek gegaan en maakte een conceptvisie voor het gebied. In september 2023 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de concept gebiedsvisie. 

 

Hoe gaat het verder?

Eind 2023 is de conceptvisie besproken met omwonenden en andere belanghebbenden en belangstellenden. Iedereen kon via https://mijnkijkop.olst-wijhe.nl/stationsweg een reactie geven. De reacties zijn verwerkt. De initiatiefnemers gaan met de reacties de concept gebiedsvisie verder verbeteren.  Daarna neemt het college een besluit om de visie als definitieve gebiedsvisie vast te stellen.

De gebiedsvisie voor de omgeving Stationsweg is nog geen definitief inrichtings- en woningbouwplan. Wanneer de vier partijen daadwerkelijk meedoen, gaan zij ieder op basis van de gebiedsvisie een woningbouwplan met een passende beeldkwaliteit maken.  

Deel dit
Mail
Bellen