Vier initiatieven voor de Stationsweg

Nieuwe bestemming gezocht voor de kerk

In 2025 wordt de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Stationsweg aan de eredienst onttrokken. Het kerkbestuur maakt een visie op de toekomst van het kerkgebouw. Het kerkbestuur heeft voorkeur voor een maatschappelijke invulling, waarbij woningen in de kerk een laatste mogelijkheid zijn. De parochie gaat een werkgroep samenstellen om over de mogelijkheden na te denken. En vraagt inwoners uit Wijhe om in de werkgroep mee te denken, om zo een goede maatschappelijke invulling voor het kerkgebouw te krijgen. Het kerkbestuur wil de kerk en de gronden en gebouwen het liefst in één keer verkopen. 

Woningbouwplannen voor de St. Jozefschool

De St. Jozefschool verhuist aan het begin van het schooljaar 2027 naar het nieuw te bouwen Kindcentrum op het SPOC in Wijhe. De gemeente wordt na verhuizing eigenaar van de grond en wil onderzoeken of op deze plek woningen gebouwd kunnen worden. Het tekort aan woningen in onze gemeente is namelijk groot, vooral in Wijhe (zie ook de gemeentelijke Woonvisie 2022-2025). 

Particulier initiatief voor appartementen aan De Bongerd

De eigenaar van De Bongerd 2-4 wil op eigen terrein een aantal appartementen bouwen. In de concept gebiedsvisie staat het advies om het appartementengebouw zonder zichtbare erfgrenzen te plaatsen, zodat een wonen-in-een-park-gevoel ontstaat.

Particulier initiatief voor een woonzorgcomplex achter de kerk (terrein Trevin)

Een groep particuliere Olst-Wijhenaren wil een woonzorgvoorziening bouwen achter de kerk aan de Stationsweg. In de oude pastorie biedt Trevin nu al woonruimte en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan nog eens twaalf bewoners met een beperking. 

 

4 initiatieven Stationsweg in beeld op landkaart

Deel dit
Mail
Bellen