Standplaats, vergunning

Het is niet toegestaan om een stand of kraam langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat je bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wil je bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening.

Schriftelijk regelen
Je vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Om een standplaatsvergunning aan te vragen, geef je door:

  • Wat je er wilt doen.
  • Hoeveel ruimte je nodig hebt.
  • Waarom je een standplaats wilt aanvragen.
  • Om welke periode het gaat.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt je dit regelen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning:
a. een incidentele standplaats voor een dag € 55,00
b. een incidentele standplaats voor meer dan één dag € 99,50
c. een standplaats voor een product dat gebonden is aan een bepaalde periode per jaar € 137,25
d. een vaste standplaats per jaar € 175,60

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • hHet soort activiteit.
  • De omvang van de activiteit.
  • Het doel van de activiteit.
  • Mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • Het bestemmingsplan en
  • Het straatbeeld.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over een standplaats?

Deel dit
Mail
Bellen