Standplaats, vergunning

Het is niet toegestaan om een stand of kraam langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening.

Schriftelijk regelen
U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Om een standplaatsvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • Wat u er wilt doen.
  • Hoeveel ruimte u nodig hebt.
  • Waarom u een standplaats wilt aanvragen.
  • Om welke periode het gaat.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt u dit regelen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit;
  • de omvang van de activiteit;
  • het doel van de activiteit;
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer;
  • het bestemmingsplan; en
  • het straatbeeld.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u vragen over een standplaats?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen