Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Verkeer Olst

In november 2018 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst.

Terugblik - Waarom is voor deze oplossing gekozen voor het verkeer in Olst?

De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de afwikkeling van het verkeer in Olst. Dat gaat zelfs terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. In 2016 wilde de gemeente in de Structuurvisie een noordelijke rondweg om Olst opnemen die zou uitkomen op de Kleistraat. Hiertegen kwam veel verweer van inwoners.

Tijdens een informatieavond bleek dat er onvoldoende cijfers over het verkeer waren om gefundeerd te kiezen voor een noordelijke rondweg. Het college besloot om extra onderzoek te doen. Daarop zijn intensievere verkeerstellingen gedaan. Op basis van kentekenregistratie is gekeken waar het verkeer vandaan komt en naar toe gaat. Wat bleek: veel verkeer dat over de Jan Hooglandstraat reed, bleef in Olst. Als veel verkeer richting noord of zuid het dorp zou verlaten, zou een rondweg verlichting geven. Maar het gaat dus veel om bestemmingsverkeer, verkeer dat in Olst moet zijn.

Bovendien bleek uit de tellingen dat het aantal vrachtwagens op de Jan Hooglandstraat minder was dan eerder was aangenomen. Op basis van de nieuwe cijfers besloot het college van B en W om geen rondweg om Olst aan te leggen (geen noordelijke en ook geen zuidelijke rondweg), maar om het langzame verkeer dat nu over de Jan Hooglandstraat gaat een alternatieve route geven (scheiden van het verkeer) en het spreiden van het langzame verkeer over meerder spoorkruisingen. Dit besluit werd unaniem onderschreven door de eerste Begeleidingsgroep Verkeer Olst.

De meest ideale oplossing voor het verkeer in Olst is vanwege de kosten niet realistisch. Daarvoor zou het spoor moeten worden omgelegd of door een tunnel moeten gaan. Met de op één na beste oplossing krijgen fietsers in ieder geval een veilige route tussen Olst en de sportvelden.

Wat gaat er nu gebeuren?

In 2020 wordt de Jan Hooglandstraat heringericht, de kruising met de Kleistraat aangepast en het voetpad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg verbreed. Ook wordt de route Kleistraat-Enkweg via de bestaande bewaakte overweg bij de Enkweg geschikt gemaakt als calamiteitenroute. Fietsers en voetganders kunnen deze route ook gebruiken.

Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat. Wij zijn nu bezig met overeenkomt tussen de gemeente en ProRail waarin we afspraken maken hoe en op welke wijze het werk wordt gerealiseerd.

Twee jaar na de oplevering van de fietstunnel bij de Ter Stegestraat, worden de effecten van het principe ‘Scheiden en Spreiden’ inzichtelijk gemaakt. Dan wordt definitief besloten of er ook een fietstunnel moet komen in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid.

Twee begeleidingsgroepen

Er zijn twee begeleidingsgroepen geformeerd. Omdat iedereen het proces moet kunnen volgen, publiceren wij hiernaast de verslagen plus de bijbehorende cijfers en presentaties van alle bijeenkomsten van de Begeleidingsgroepen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Gerard van den Blink.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen