Begeleidingsgroep Structuurvisie Verkeer Olst (2017)

Voor het verkeersonderzoek is de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst ingesteld om het proces te volgen en aan te geven of alle elementen goed en duidelijk in beeld zijn. Dit als klankbordgroep voor het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe, zodat er een beeld kan worden gevormd hoe de vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen tegen de
verkeersvisie Olst aankijken.

Daarvoor zullen het proces en de voorstellen worden geagendeerd in de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst met het verzoek om input te leveren voor de definitieve besluitvorming door het gemeentebestuur.

Verslagen bijeenkomsten Begeleidingsgroep

Verslagen van alle bijeenkomsten van de begeleidingsgroep publiceren wij hieronder. Ook bij behorende stukken vindt u hieronder. Zo kan iedereen dit proces volgen. Neem met vragen contact op met de projectleider, Gerard van den Blink.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 22-06-2017  pdf 261,1 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 18-05-2017  pdf 307,8 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 05-04-2017  pdf 221,1 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen