Reconstructie Bentinckstraat en Julianalaan Olst

De Burgemeester Bentinckstraat en de Koningin Julianalaan in Olst worden gereconstrueerd en heringericht. Alle betonverhardingen worden vervangen, de gebakken straatstenen worden hergebruikt. Ook het groen in beide straten wordt onder handen genomen. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).  

Samen met de aanwonenden van beide straten hebben we een definitief inrichtingsplan gemaakt. Deze vind je onderaan deze pagina.  We hebben deze plannen uitgewerkt in werktekeningen en het werk aanbesteed. 

Vorig jaar is al het hemelwaterriool in de Julianalaan aangelegd en is de nieuwe wegverharding aangebracht. Na de jaarwisseling zijn de nutsbedrijven begonnen met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Koningin Julianalaan, waarna het trottoir en de parkeerplaatsen in de Koningin Julianalaan zijn aangelegd. Na de werkzaamheden van de nutsbedrijven in de Koningin Julianalaan hebben de nutsbedrijven vervolgens de waterleiding en gasleiding in de Burgemeester Bentinckstraat vervangen.

Planning

  • Op 22 mei starten we met de aanleg van het hemelwaterriool in de Burgemeester Bentinckstraat vanaf de Koningin Julianalaan tot huisnummers 11 en 12.
  • Vanaf de Jan Schamhartstraat tot aan de huisnummers 11 en 12 is de straat dan nog toegankelijk voor de bewoners.
  • In verband met de aansluiting van de riolering en de nog te straten “punaise” op de kruising Julianalaan – Bentinckstraat, wordt de Koningin Julianalaan van 26 mei t/m 12 juni afgesloten voor doorgaand verkeer. De woningen zijn wel bereikbaar vanaf de Wethouder A.G. Dekkerlaan of vanaf de Hendrik Droststraat.
  • Van 19 t/m 23 juni wordt vanaf de Koningin Julianalaan tot huisnummers 11 en 12 een puinbaan aangelegd en zijn daarna de woningen in dit gedeelte van de straat weer bereikbaar.
  • Op 26 juni wordt begonnen met de aanleg van het hemelwaterriool vanaf de huisnummers 11 en 12 tot aan de Jan Schamhartstraat.
  • Eind juli wordt ook op dit gedeelte van de straat een puinbaan aangebracht.
  • Tijdens de bouwvak van 5 tot 28 augustus, zijn alle woningen in de straat bereikbaar via een puinbaan.
  • Na de bouwvak, op maandag 28 augustus, wordt begonnen met de aanleg van de rijbaan, het trottoir, de groenvakken en de parkeerplaatsen. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 10 november.

Uiteraard informeren wij direct aanwonenden tijdig over de start, de planning, bereikbaarheid en de mogelijke hinder hiervan. Ook de ondernemers informeren we over de werkzaamheden en evt. omleidingsroutes voor het bevoorraden tijdens de uitvoering.

Aanleg groen

In beide straten worden in november-december 2023 de nieuwe bomen en beplanting geplant.

Afkoppelen regenwater

Om de kans op wateroverlast bij extreme regenval in uw straat te verkleinen, is/wordt er in beide straten een apart hemelwaterriool aangelegd. Hierin wordt het regenwater dat op de straat en parkeerplaatsen valt via kolken in de straat opgevangen en afgevoerd naar de Kortrickvijver. 

Het regenwater dat op uw dak valt wordt via de regenpijp echter nog direct afgevoerd naar het oude, gemengde, riool dat in de straat ligt. Het relatief schone regenwater wordt op die manier vermengd met vuil rioolwater. Omdat bij extreme regenval het oudere, gemengde riool al snel vol loopt, zullen ook de afvoeren van uw dak niet goed en snel genoeg kunnen afwateren. Door de druk van de volle regenpijpen bestaat de kans afvalwater in de riolering onder uw woning omhoog wordt gedrukt en terugstroomt in uw woning via een schrobputje, doucheputje, wastafel of toilet. Om de kans hierop en wateroverlast op straat te verkleinen adviseren wij u om het hemelwater van uw dakoppervlak af te koppelen.   
 
Voor het afkoppelen van uw dakoppervlak kunt u van de gemeente subsidie ontvangen. Meer over het afkoppelen en de subsidie kunt u lezen op onze website.

Vragen?

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Jaring Walta via telefoonnummer 14 0570. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Definitief herinrichtingsplan Burgemeester Bentinckstraat Olst  pdf 7.451,0 KB Download
Definitief herinrichtingsplan Koningin Julianalaan Olst  pdf 11.168,8 KB Download
Reactienota Bentinckstraat - Julianalaan Olst  pdf 195,3 KB Download
Totaaluitslag keuzeformulieren reconstructie Bentinckstraat en Julianalaan Olst  pdf 192,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen