Reconstructie Bentinckstraat en Julianastraat Olst

We gaan in 2022 de Burgemeester Bentinckstraat en de Koningin Julianalaan in Olst  reconstrueren en herinrichten. Alle betonverhardingen worden vervangen, de gebakken straatstenen willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Ook het groen in beide straten wordt onder handen genomen. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).  

Aanwonenden van de straten hebben eind oktober op een eerste inloopavond hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken. Ook via een (online) enquêteformulier konden mensen tot 1 november 2021 hun mening geven. Zo hebben we een beeld van wat ieders wensen en ideeën zijn. Er is per straat een werkgroep samengesteld die namens de buurtbewoners samen met de gemeente het nieuwe ontwerp voor de straat vorm gaat geven. In een aantal bijeenkomsten, waarbij de werkgroep de tussenresultaten terugkoppelt aan de bewoners, hopen we zo te komen tot een breed gedragen concept inrichtingsplan dat via een tweede inloopavond aan alle bewoners wordt gepresenteerd.

Ook de ondernemers informeren we t.z.t. over de werkzaamheden en evt. omleidingsroutes voor het bevoorraden tijdens de uitvoering.

Vragen? 

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Jaring Walta via  telefoonnummer is 14 0570. 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen