Reconstructie Bentinckstraat en Julianastraat Olst

We gaan in 2022/2023 de Burgemeester Bentinckstraat en de Koningin Julianalaan in Olst reconstrueren en herinrichten. Alle betonverhardingen worden vervangen, de gebakken straatstenen willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Ook het groen in beide straten wordt onder handen genomen. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).  

Samen met de aanwonenden van beide straten hebben we een definitief inrichtingsplan gemaakt. Deze vind je onderaan deze pagina.  We hebben deze plannen uitgewerkt in werktekeningen en het werk aanbesteed. 

Planning

We hadden gehoopt na de zomervakantie 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden. Helaas is dat niet mogelijk omdat Vitens in beide straten de waterleiding gaat vervangen. Daarbij worden ook enkele huisaansluitingen gesaneerd. Daarnaast gaat Vitens in de Burgemeester Bentinckstraat de gasleiding vervangen en in beide straten enkele huisaansluitingen saneren. Onze planning is daarom aangepast. 

Planning Koningin Julianalaan

  • Wij starten na de zomervakantie in de Koningin Julianalaan met de aanleg van het hemelwaterriool en het opbouwen van de nieuwe rijbaan.
  • Het trottoir, groenvakken en parkeerplaatsen aan de oostzijde van de straat worden nog niet aangelegd vanwege de werkzaamheden van Vitens en Enexis.
  • Gedurende de kerstperiode is de straat weer bereikbaar.
  • In de 3e week van 2023 starten de nutsbedrijven met het vervangen van de leidingen in de Koningin Julianalaan. Naar verwachting zijn zij eind februari klaar met de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan.
  • Hierna worden door onze aannemer de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan hervat en worden het trottoir, de parkeerplaatsen en groenstroken aan de oostzijde van de straat aangelegd.
  • Eind maart 2023 moeten de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan afgerond zijn.

Planning Burgemeester Bentinckstraat

  • Aansluitend aan de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan, starten de nutsbedrijven rond 1 maart 2023 met het vervangen van de water- en gasleiding in de Burgemeester Bentinckstraat.
  • Nadat rond 15 april 2023 de nutsbedrijven gereed zijn, start onze aannemer met de aanleg van het hemelwaterriool en vervolgens de aanleg van de rijbaan, trottoirs, groenstroken en parkeerplaatsen.
  • Op 1 juli 2023 is het werk in de Burgemeester Bentinckstraat afgerond.

Uiteraard informeren wij direct aanwonenden tijdig over de start, de planning en de mogelijke hinder hiervan. Ook de ondernemers informeren we t.z.t. over de werkzaamheden en evt. omleidingsroutes voor het bevoorraden tijdens de uitvoering.

Aanleg groen

Helaas moeten beide straten nog tot november 2023 wachten voordat  de nieuwe bomen en beplanting kunnen worden aangebracht.

Afkoppelen regenwater

Inmiddels hebben de bewoners ook een brief met informatie ontvangen over het afkoppelen van regenwater. Wij hebben gemerkt dat veel bewoners welwillend zijn, maar geen idee hebben hoe ze dit in hun eigen situatie kunnen doen en behoefte hebben aan hulp en advies. Daarom hebben we Stichting de Ulebelt gevraagd om bewoners hierin te ondersteunen. Je kunt hulp en advies krijgen over hoe je kunt afkoppelen en wat de opties zijn. Binnenkort wordt over het afkoppelen een informatiebijeenkomst, met belangstellende deelnemers, gehouden. Je kunt je aanmelden voor de informatiebijeenkomst door een mail te sturen naar de projectleider, Estella Franssen of door met je mailadres te reageren op het bericht hierover in jouw buurtapp. Met de belangstellenden wordt er vervolgens een geschikte datum geprikt.

Vragen?

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Jaring Walta via telefoonnummer is 14 0570. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Definitief herinrichtingsplan Burgemeester Bentinckstraat Olst  pdf 7.451,0 KB Download
Definitief herinrichtingsplan Koningin Julianalaan Olst  pdf 11.168,8 KB Download
Reactienota Bentinckstraat - Julianalaan Olst  pdf 195,3 KB Download
Totaaluitslag keuzeformulieren reconstructie Bentinckstraat en Julianalaan Olst  pdf 192,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen