Reconstructie Bentinckstraat en Julianalaan Olst

De Burgemeester Bentinckstraat en de Koningin Julianalaan in Olst worden gereconstrueerd en heringericht. Alle betonverhardingen worden vervangen, de gebakken straatstenen worden hergebruikt. Ook het groen in beide straten wordt onder handen genomen. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Samen met de aanwonenden van beide straten hebben we een definitief inrichtingsplan gemaakt. Deze vind je onderaan deze pagina.  We hebben deze plannen uitgewerkt in werktekeningen en het werk aanbesteed. 

Planning

Vorig jaar is al het hemelwaterriool in de Julianalaan aangelegd en is de nieuwe wegverharding aangebracht. Na de jaarwisseling zijn de nutsbedrijven begonnen met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Koningin Julianalaan. Daarna gaan zij verder met het vervangen van de waterleiding en gasleiding in de Burgemeester Bentinckstraat. De planning voor beide straten is nu als volgt. 

Planning Koningin Julianalaan

  • De werkzaamheden van de nutsbedrijven duren nog 17 maart.
  • Op maandag 20 maart worden door onze aannemer de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan hervat en worden het trottoir, de parkeerplaatsen en groenstroken aan de oostzijde van de straat aangelegd.
  • Op vrijdag 7 april moeten de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan afgerond zijn.
  • Van maandag 20 maart t/m vrijdag 7 april wordt de Koningin Julianlaan vanwege de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Planning Burgemeester Bentinckstraat

  • Aansluitend aan de werkzaamheden in de Koningin Julianalaan, starten de nutsbedrijven 13 maart met het vervangen van de water- en gasleiding in de Burgemeester Bentinckstraat. De werkzaamheden van de nutsbedrijven duren 18 weken, tot half juli.
  • Na de bouwvak start onze aannemer met de aanleg van het hemelwaterriool en vervolgens de aanleg van de rijbaan, trottoirs, groenstroken en parkeerplaatsen.

Uiteraard informeren wij direct aanwonenden tijdig over de start, de planning en de mogelijke hinder hiervan. Ook de ondernemers informeren we over de werkzaamheden en evt. omleidingsroutes voor het bevoorraden tijdens de uitvoering.

Aanleg groen

In beide straten worden in november-december 2023 de nieuwe bomen en beplanting geplant.

Afkoppelen regenwater

Om de kans op wateroverlast bij extreme regenval in uw straat te verkleinen, is/wordt er in beide straten een apart hemelwaterriool aangelegd. Hierin wordt het regenwater dat op de straat en parkeerplaatsen valt via kolken in de straat opgevangen en afgevoerd naar de Kortrickvijver. 
Het regenwater dat op uw dak valt wordt via de regenpijp echter nog direct afgevoerd naar het oude, gemengde, riool dat in de straat ligt. Het relatief schone regenwater wordt op die manier vermengd met vuil rioolwater. Omdat bij extreme regenval het oudere, gemengde riool al snel vol loopt, zullen ook de afvoeren van uw dak niet goed en snel genoeg kunnen afwateren. Door de druk van de volle regenpijpen bestaat de kans afvalwater in de riolering onder uw woning omhoog wordt gedrukt en terugstroomt in uw woning via een schrobputje, doucheputje, wastafel of toilet. Om de kans hierop en wateroverlast op straat te verkleinen adviseren wij u om het hemelwater van uw dakoppervlak af te koppelen.   
Voor het afkoppelen van uw dakoppervlak kunt u van de gemeente subsidie ontvangen. Meer over het afkoppelen en de subsidie kunt u lezen op onze website.

Vragen?

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Jaring Walta via telefoonnummer is 14 0570. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Definitief herinrichtingsplan Burgemeester Bentinckstraat Olst  pdf 7.451,0 KB Download
Definitief herinrichtingsplan Koningin Julianalaan Olst  pdf 11.168,8 KB Download
Reactienota Bentinckstraat - Julianalaan Olst  pdf 195,3 KB Download
Totaaluitslag keuzeformulieren reconstructie Bentinckstraat en Julianalaan Olst  pdf 192,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen