Jan Hooglandstraat Olst wordt veiliger

Snelheidsverlaging eind 2019 voor Geertsstraat, Hooglandstraat en Koekoeksweg
Het verkeer in de Jan Hooglandstraat, Aaldert Geersstraat en Koekoeksweg mag vanaf eind 2019 niet meer harder rijden dan 30 kilometer per uur. Dit is de uitkomst van het overleg van inwoners, ondernemers, plaatselijke belangen, de gemeente, veiligheids-hulpdiensten en anderen over de diverse verbeteringen voor dit tracé. De voorrangskruisingen blijven behouden. Over het gehele tracé komt in het midden van de weg een baan van 2,60 meter breed met aan beide zijden een fietsstrook, met fietssymbool, van 1,70 meter breed. Door deze aanpassingen neemt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer af en wordt de situatie voor fietsers veiliger. De werkzaamheden aan de Jan Hooglandstraat, de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg vinden plaats in het laatste kwartaal van 2019.

Andere aanpassingen

In het kader van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst worden ook andere maatregelen getroffen.

Aanleg fiets/voetpad Joke Smitlaan

Het voetpad tussen de Stationsweg en de Joke Smitlaan wordt geschikt gemaakt voor voetgangers en fietsers. Naast het bestaande voetpad wordt een 1,80 meter breed fietspad aangelegd met aan beide uiteinden een dubbele drempel. Hiermee wordt voorkomen dat er met een te hoge snelheid de Stationsweg of de Joke Smitlaan op wordt gereden. Daar naast wordt een haag of hek geplaatst zodat (brom)fietsers niet om de drempels heenrijden. De huidige versmalling aan de zijde van de Joke Smitlaan blijft. De nieuwe inrichting van het fiets/voetpad is tot stand gekomen in goed overleg met de aanwonenden. De werkzaamheden worden in het laatste kwartaal van 2019 uitgevoerd.

Samenhang ontwikkelingen in Olst (Verkeer/Woningbouw Aberson-terrein/Scholencluster)

In de Structuurvisie Olst-Wijhe is het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst als toekomstige ontwikkeling opgenomen. Dit leidt tot veiligere fietsverbindingen van en naar de sportvelden en de sporthal. Hierbij wordt rekening gehouden met woningbouwontwikkeling op het Abersonterrein en de ontwikkeling van een scholencluster nabij sporthal de Hooiberg. Bij de onderzoeken is in de berekeningen rekening gehouden met de eventuele verplaatsing van de scholen naar deze locatie. De voorstellen in het kader van het ‘scheiden en spreiden’ versterken veilige fietsroutes, ook bij het realiseren van het scholencluster nabij de sporthal. Veilige schoolroutes zijn ook een vereiste vanuit verkeersouders van de scholen en de schoolbestuurders.

Fietstunnel Ter Stegestraat

Ook het fietsroutenetwerk wordt versterkt door de realisatie van de fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat. Na realisatie van de fietstunnel ontstaan er veiligere fietsroutes van Den Nul en Deventer naar Boskamp en verder. De verwachting is dat de tunnel wordt aangelegd in 2020-2021.

Deel dit
Mail
Bellen