Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Wet- en regelgeving

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox.

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

Tarieven rioolheffing 2020:

  • tot en met 500 m3 waterverbruik - € 227,16
  • tot en met 1500 m3 waterverbruik - € 337,68
  • tot en met 3000 m3 waterverbruik - € 454,44
  • tot en met 5000 m3 waterverbruik - € 551,76
  • voor 5000 m3 of meer - hogere tarieven

Tarieven rioolheffing 2020 (enkel hemelwaterafvoer):

  • tot en met 25 m3 waterverbruik - € 12,96
  • tot en met 50 m3 waterverbruik - € 16,32
  • tot en met 75 m3 waterverbruik - € 25,56
  • tot en met 100 m3 waterverbruik - € 54,96
  • voor 100 m3 of meer - hogere tarieven

De Regionale Belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft alleen rioolheffing te betalen voor de maanden die zijn verstreken. Als u de rioolheffing al hebt betaald voor het hele jaar, krijgt u het resterende bedrag terug.

Bezwaar
U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

 

Hebt u vragen over rioolheffing? 

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen