U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rijbewijs, vernieuwen

Als u met een motorvoertuig de openbare weg op wilt, moet u een rijbewijs hebben. Een motorvoertuig is bijvoorbeeld een motor, auto of vrachtauto. Op uw rijbewijs staat tot wanneer het geldig is. Vernieuw uw rijbewijs op tijd. Doet u dit niet? Met een verlopen rijbewijs mag u niet de weg op met een motorvoertuig.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen verruimd
Door de maatregelen rondom corona is het voor een inwoner niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. De Europese Commissie had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is nu verruimd. 
Is een rijbewijs verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020, dan mag je nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Deze periode gaat in vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen.
Wil de burger het rijbewijs wel verlengen, dan blijft dit gewoon mogelijk. De burger mag langer doorrijden op basis van de coulance regeling. Dit is niet verplicht. Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid.

Corona maatregelen
Het coronavirus treft ook de RDW en haar dienstverlening. Bekijk op de website van de RDW het laatste nieuws en de maatregelen die zij hebben genomen om de cruciale dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Geldigheid
Meestal is uw rijbewijs 10 jaar geldig. Hebt u een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus? Of bent u 70 jaar of ouder? Dan is uw nieuwe rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Bent u tussen de 65 en 70 jaar oud? Uw nieuwe rijbewijs is geldig tot u 75 jaar wordt.

Op het rijbewijs staat met welk motorvoertuig u de weg op mag. Heeft u al een rijbewijs? En heeft u voor een ander motorvoertuig uw rijexamen succesvol afgerond? Dan moet u voor deze categorie-uitbreiding een nieuw rijbewijs aanvragen. Bijvoorbeeld als u al een autorijbewijs hebt en u slaagt voor uw motorrijbewijs.

Is uw rijbewijs beschadigd?
Vraag een vervangend rijbewijs aan.

Geldt er een medische beperking of een zwaardere categorie voor het rijbewijs?
Dan is het vervangende rijbewijs tot dezelfde datum geldig als uw oude rijbewijs. Is er geen sprake van een medische beperking of een zwaardere categorie, dan krijgt u een nieuw rijbewijs dat 10 jaar geldig is.

Doet u mee aan het alcoholslotprogramma?
Dan is uw vorige rijbewijs ongeldig verklaard. Vraag bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan. Op het rijbewijs staat aangegeven dat u met een alcoholslot rijdt.

Aan de balie regelen
U neemt het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw oude rijbewijs
 • een kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen)
 • voldoende geld. U moet uw rijbewijs betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Bent u (ex)militair en heeft u een geldig militair rijbewijs? En wilt u een burgerrijbewijs aanvragen? Neem dan ook mee:

 • verklaring van geschiktheid (deze vraagt u eerst aan bij het CBR).
 • Aanvraag rijbewijs - € 40,65
 • Extra kosten spoedaanvraag - € 34,10
 • Administratieve kosten bij vermissing van het rijbewijs - € 24,60
 • Eigen verklaring - € 41,20

Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen. U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen.

Hebt u het rijbewijs sneller nodig?
Het is mogelijk een rijbewijs met spoed aan te vragen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen.

 

Als u een rijbewijs wilt vernieuwen, moet u rekening houden met de volgende regels:

 • Als u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus heeft, moet u eerst medisch gekeurd worden, voordat u het rijbewijs kunt verlengen. (Rijbewijzen C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E of DE)
 • Als u tussen de 65 en 70 jaar oud bent, krijgt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot u 75 wordt.
 • Als u tussen de 70 en 75 jaar oud bent, krijgt u een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldig is. Let op: het CBR kan dus beslissen dat dit korter is, bijvoorbeeld 1 jaar.
 • Vanaf 75 jaar moet u medisch gekeurd worden, voordat u een rijbewijs kunt vernieuwen.

Rijbewijscodes
Vanaf 19 december 2016 is een deel van de rijbewijscodes gewijzigd. Daardoor kan er na verlenging een andere code op uw nieuwe rijbewijs staan dan op uw oude rijbewijs.

Heeft u een aantekening op uw rijbewijs of bent u rijgeschikt onder voorwaarden?
Het CBR beoordeelt of u volgens de wettelijke regels rijgeschikt bent. Soms is dat onder bepaalde voorwaarden of maatregelen, bijvoorbeeld om een technische aanpassing aan uw auto of motor. Of u mag wel privé, maar niet voor uw beroep rijden. Zo kunt u ondanks uw beperking veilig de weg op. U bent dan 'rijgeschikt onder voorwaarden'. In het besluit(de brief) van het CBR staat precies onder welke voorwaarden u mag rijden. Er komt dan een code op uw rijbewijs te staan. Welke code dat is, staat in uw brief van het CBR.

Verlengt u een bestaand rijbewijs?
Na het besluit van het CBR hebt u 1 jaar de tijd om uw rijbewijs te vernieuwen bij de gemeente.

Heeft u een Eigen verklaring ingediend vanwege een wijziging in uw gezondheid?
Heeft u het besluit van het CBR ontvangen vanwege twijfel over uw rijgeschiktheid? In de brief van het CBR staat hoe lang u rijgeschikt bent. Die einddatum komt ook op uw rijbewijs te staan. Vanaf de datum van het besluit van het CBR hebt u 4 weken de tijd om een nieuw rijbewijs aan te vragen bij de gemeente. Doet u dit niet, dan wordt uw huidige rijbewijs ongeldig verklaard.

Moet u nog examen doen?
In het besluit van het CBR staat hoe lang u rijgeschikt bent. Die einddatum komt ook op uw rijbewijs te staan. Wanneer u niet voor deze einddatum slaagt voor uw praktijkexamen, moet u opnieuw een Eigen verklaring kopen en uw rijgeschiktheid laten beoordelen. Na het slagen voor uw praktijkdeel heeft u 1 jaar de tijd om uw rijbewijs aan te vragen bij de gemeente. Doet u dit niet binnen 1 jaar, dan moet u opnieuw  uw rijgeschiktheid laten beoordelen.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Op 1 juli 2015 is de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw rijbewijs krijgt u automatisch categorie T bijgeschreven als:

 • uw rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015;
 • u op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder bent;
 • de categorie B op uw rijbewijs niet ongeldig is verklaard.

Hebt u vragen over het vernieuwen van uw rijbewijs?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen