Reclamebelasting

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard.

Belangrijk om te weten is dat:

  • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond;
  • je hebt meestal ook een omgevingsvergunning nodig hebt om reclame te plaatsen;
  • je voor reclame boven grond van de gemeente ook precariobelasting moet betalen.

Wijhe 

Voor reclamebelasting centrum Wijhe geldt dat de reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 530,52 per vestiging waar één of meer reclameobjecten zijn aangebracht of verplaatst.

Olst

De reclamebelasting in Olst centrum bedraagt

  • bij een waarde tot en met € 100.000 € 372,36
  • bij een waarde vanaf € 100.001 tot en met € 500.000 € 531,96
  • bij een waarde vanaf € 500.001 € 691,80

2.Indien de waarde wordt aangepast, wordt de aanslag ambtshalve herzien indien de aangepaste waarde leidt tot een ander belastingbedrag voor de reclamebelasting.

Heb je vragen? Mail snelantwoord@dowr.nl, bel of kom langs (op afspraak).

Deel dit
Mail
Bellen