Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Reclamebelasting

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard.

Belangrijk om te weten is dat:

  • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond;
  • u meestal ook een omgevingsvergunning nodig heeft om reclame te plaatsen;
  • u voor reclame boven grond van de gemeente ook precariobelasting moet betalen.

Wet- en regelgeving

De reclamebelasting wordt in 2020 geheven naar een vast bedrag van € 500,00 per vestiging waar één of meer reclameobjecten zijn aangebracht of verplaatst.

Bezwaar
U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Heeft u vragen over reclamebelasting? 

U kunt uw vragen over onroerendezaakbelastingen ook stellen via WhatsApp.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen