Geregistreerd partnerschap, beëindiging

Je kunt jouw geregistreerd partnerschap niet bij de gemeente laten ontbinden, dit doet een advocaat of notaris. De notaris of advocaat stuurt jouw verzoek naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Pas na inschrijving van het verzoek in de registers van de burgerlijke stand is jouw partnerschap beëindigd. Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

  • Je laat het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk (Zie: omzetting partnerschap in huwelijk).
  • Eén van beiden komt te overlijden.

Kinderen
Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan gaat de beëindiging via de rechter. Jouw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen. Heb je geen kinderen? Je kunt een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris. Kom je er samen niet uit? Dan kan jouw advocaat namens jou een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een "eenzijdig verzoek".

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heb je een advocaat nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand.
  • Eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank.
  • De akten van berusting, dit betekent dat je niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.

Heb je geen kinderen onder de 18 jaar? Dan hoef je niet naar de rechter. Je kunt jouw geregistreerd partnerschap ontbinden bij de advocaat of notaris. Hier stel je samen een overeenkomst op over de ontbinding. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Dit heet een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Heb je wel kinderen onder de 18 jaar? Dan ontbind je jouw geregistreerd partnerschap via de rechter. Je sluit een overeenkomst om uit elkaar te gaan. Binnen drie maanden hierna doet jouw advocaat de melding bij de gemeente.

Je kunt tegen de beschikking van de rechtbank in beroep gaan.

Je kunt niet zelf naar de gemeente gaan om jouw partnerschap te ontbinden. Jouw advocaat of notaris doet de melding bij de gemeente.

Heb je vragen over het ontbinden van partnerschap?

Deel dit
Mail
Bellen