Overlast door bomen en overhangend groen, melding

Overhangend groen kan overlast veroorzaken en zorgen voor onveilige verkeerssituaties.. Daarom controleren wij overhangend groen in de openbare ruimte en bij particuliere tuinen. Dit doen we zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen of rollator ongehinderd gebruik kunnen maken van voetpaden, fietspaden en wegen in onze gemeente. Onze medewerkers letten bij de controle op beplanting zoals bomen, struiken, coniferen en overige vaste planten. Voor de verkeersveiligheid controleren zij bij belangrijke uitzichtpunten extra op hoge beplanting in voortuinen en in de buurt van straathoeken. Als wij overhangend groen constateren, ontvangen de bewoners van het pand een brief waarin aanwijzingen staan om het overhangend groen aan te pakken

Een boom moet op minimaal 2 meter van de erfgrenslijn geplant worden. Hagen en heesters moeten op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn staan. Dit meet je vanaf het midden van de boom of struik.

Je kunt online een melding maken wanneer u overlast ervaart van gemeentelijke bomen of struiken.

Hebt u vragen over overhangend groen?

Deel dit
Mail
Bellen