Overlast door bomen en overhangend groen, melding

Overhangend groen kan overlast veroorzaken, zoals ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Daarom controleren wij overhangend groen in de openbare ruimte en bij particuliere tuinen. Dit doen we zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen of rollator ongehinderd gebruik kunnen maken van voetpaden, fietspaden en wegen in onze gemeente. Onze medewerkers letten bij de controle op beplanting zoals bomen, struiken, coniferen en overige vaste planten. Voor de verkeersveiligheid controleren zij bij belangrijke uitzichtpunten extra op hoge beplanting in voortuinen en in de buurt van straathoeken.

Overhangend groen wordt in onze gemeente eenmaal per jaar gecontroleerd, meestal vanaf week 42. Als wij overhangend groen constateren, ontvangen de bewoners van het pand een brief waarin aanwijzingen staan om het overhangend groen aan te pakken en voor welke datum dit moet gebeuren. Na de afgesproken datum voeren wij een hercontrole uit. Is er dan nog steeds sprake van overhangend groen, dan ontvangen de bewoners nogmaals een brief met een einddatum waarop de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd moeten zijn. Als het overhangend groen na deze datum nog niet aangepakt is, snoeien onze medewerkers en/of een andere partij het overhangend groen. De kosten van deze werkzaamheden komen voor rekening van de bewoners.

Een boom moet op minimaal 2 meter van de erfgrenslijn geplant worden. Hagen en heesters moeten op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn staan. Dit meet je vanaf het midden van de boom of struik.

Je kunt online een melding maken wanneer u overlast ervaart van gemeentelijke bomen of struiken.

Hebt u vragen over overhangend groen?

Deel dit
Mail
Bellen