Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Het is verboden om buiten jouw horecabedrijf alcoholische dranken te schenken. Je kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing artikel 35Alcoholwet heb je toestemming om tijdelijk alcohol te schenken. Je kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Schriftelijk regelen
Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning. Om een ontheffing aan te vragen, geef je door:

  • Waar, wanneer en hoe laat je tijdelijk alcohol wilt schenken.
  • De benoeming van de mensen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol.
  • De naam, datum, plaats en het woonadres van deze mensen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kun je dit regelen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.

​Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcolholwet

 

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Je kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn. Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is
  • die niet van slecht levensgedrag is

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over het tijdelijk schenken van alcohol?

Deel dit
Mail
Bellen