Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Nieuws

Kijk voor alle nieuwsberichten bij Nieuws.

 

Ondernemerspeiling coronacrisis Regio Zwolle

Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten. Dit doen ze met hulp van een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. De resultaten van dit onderzoek gebruiken ze om de (lokale)overheid te informeren over de behoefte aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de maatregelen in het belang van ondernemers.

Horeca en terrassen weer open

Horecaondernemers hebben er lang op gewacht; gisteren konden ze voor het eerst weer gasten ontvangen. De overheid heeft hiervoor regels vastgelegd waaraan de ondernemers zich moeten houden. Daarbij hebben ze ook uw hulp nodig. Het is voor ondernemers prettig wanneer u zich aan de regels houdt. Kom dus niet met grote groepen en houd anderhalve meter afstand. Binnen mogen er maximaal 30 gasten worden ontvangen.

Positief financieel resultaat Olst-Wijhe over 2019

De gemeente Olst-Wijhe heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 602.000. De totale begroting van 2019 bedroeg ruim € 44 miljoen.

In Olst-Wijhe stroomt de liefde voor lokale ondernemers

Hier stroomt de liefde voor ondernemers in Olst-Wijhe

‘Hier stroomt de liefde’. Met die mooie woorden lanceerden wij deze week een bijzondere campagne. Het doel? Aandacht voor lokale ondernemers en voor producten van dichtbij. Want juist nu, in deze coronatijd, is winkelen om de hoek naast heel gemakkelijk vooral ook goed en hard nodig.

Ontwerp bestemmingsplan Olstergaard ter inzage

Voor de nieuwe natuurinclusieve en circulair te bouwen woonwijk Olstergaard in Olst legt het college van B en W van 4 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de duurzame wijk, met maximaal 80 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, mogelijk.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Olstergaard ligt het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage. Hiermee heeft het college zich ervan verzekerd dat de gebiedsontwikkeling Olstergaard geen negatieve milieueffecten heeft op de omgeving.

Loswal Wijhe weer open vanaf 1 juni 9.00 uur

Op 1 juni om 9.00 uur gaat de Loswal in Wijhe weer open. Nu we van ‘blijf thuis’ naar ‘vermijd drukte’ zijn gegaan, krijgen we weer wat meer ruimte. Daarom besloot de voorzitter van de Veiligheidsregio op verzoek van burgemeester Ton Strien de Loswal weer te openen. Uiteraard blijft het ook op de Loswal belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Gebruik van sanitair op campings en bij dagrecreatie vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni worden de regels rondom sanitaire voorzieningen op campings en openbare toiletten bij dagrecreatie versoepeld in IJsselland.

Derde beeldvormende raadsbijeenkomst Ruimtelijke Visie Duurzame Energie op 8 juni

Op maandag 8 juni vindt de derde beeldvormende raadsbijeenkomst plaats over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. In februari vonden de eerste twee avonden plaats. De derde avond stond gepland op 6 april. Deze kon helaas niet doorgaan door het uitbreken van de coronacrisis.

Resultaten enquête buitengebied geven reden tot actie

Wij hechten veel waarde aan een prettige, veilige leefomgeving. Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Daarom vinden wij het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het in ons buitengebied gaat. In maart ontvingen alle inwoners van het buitengebied een enquête. Onder andere de resultaten van de enquête helpen ons om plattelandscriminaliteit tegen te gaan.

Werkzaamheden Jan Hooglandstraat in Olst later van start

In het kader van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst is de afgelopen periode gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Jan Hooglandstraat, een deel van de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg. Het was de bedoeling om op 25 mei te starten met de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de weg fietsveiliger wordt. Eind juni zouden de werkzaamheden dan zijn afgerond.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen