Nieuws

Kijk voor alle nieuwsberichten bij Nieuws.

 

Spring naar einde van Recente berichten

Inloopspreekuren Holstohus vanwege verbouwing

Nieuwsarchief: Bestuur > Nieuws > Nieuwsberichten

Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 19 juli zijn onze balies in het Holstohus in Olst gesloten vanwege een verbouwing. Dit heeft gevolgen voor de inloopspreekuren van de gemeente en Evenmens.

Salland start met coaches voor erfeigenaren

Nieuwsarchief: Woonnieuws > Woonnieuws
Evencoaches Jantine Haverkamp en Yvonne In 't Veld

In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie ervencoaches van provincie Overijssel gestart. De ervencoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

Informatieavond Verkeer Olst

Nieuwsarchief: Samenleven > Olst-Wijhe in ontwikkeling > Olst in ontwikkeling > Olst in ontwikkeling - laatste nieuws

Dinsdagavond 11 juni 2019 waren ruim 100 belangstellenden aanwezig bij de informatieavond over het verkeer in Olst.

Verbod asbestdaken verworpen door Eerste Kamer

Nieuwsarchief: Woonnieuws > Woonnieuws

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het voorstel en heeft het wetsvoorstel om die reden op 4 juni 2019 verworpen. Dat houdt concreet in dat asbestdaken niet verboden zijn vanaf 31 december 2024.

Uitnodiging vergadering toezichthoudend orgaan Stichting de Mare

Nieuwsarchief: Bestuur > Nieuws > Nieuwsberichten

Op 1 januari 2006 zijn het openbaar basisonderwijs in Olst-Wijhe en Raalte gefuseerd. Vanaf die datum gingen ze verder onder de naam ‘Stichting de Mare’. Vanuit de grondwet heeft de gemeenteraad onder andere de taak om zorg te dragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente en het goedkeuren van de begroting en jaarrekening van Stichting de Mare.

Middel en Broekland aan de slag met Postcoderoos voor zonne-energie

Nieuwsarchief: Bestuur > Nieuws > Nieuwsberichten

Vijf kernen hebben de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. In deze kernen ontstaan mooie initiatieven die hieraan bijdragen.

Verbod op oplaten ballonnen goed voor natuur en dieren

Nieuwsarchief: Bestuur > Nieuws > Nieuwsberichten

Op 3 juni besloot de gemeenteraad van Olst-Wijhe het oplaten van alle soorten ballonnen te verbieden in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Al eerder besloot de raad het oplaten van de zogenaamde wensballonnen te verbieden in verband met brandgevaar. Nu geldt het verbod dus voor alle ballonnen.

Nieuwsbrief Samen voor Elkaar - nummer 13

Nieuwsarchief: Inwoners > Zorg en welzijn > Transformatie Sociaal Domein

Ruimtelijke visie Duurzame Energie (Energievisie) ter inzage

Nieuwsarchief: Samenleven > Olst-Wijhe in ontwikkeling > Energievisie > Laatste nieuws Energievisie

Op 20 mei besloot de gemeenteraad van Olst-Wijhe dat de ontwerp-Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage kan. Deze visie is het resultaat van anderhalf jaar in gesprek zijn met inwoners over de energietransitie in onze gemeente en hoe deze ruimtelijk mogelijk kan worden gemaakt.

Werkzaamheden Boerlestraat en Schippershuizen

Nieuwsarchief: Bestuur > Nieuws > Nieuwsberichten

Op 11 juni 2019 start aannemer REKO met werkzaamheden aan de Boerlestraat en Schippershuizen in Wijhe.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen