U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Nieuws

Kijk voor alle nieuwsberichten bij Nieuws.

 

Help je ons mee inzicht te krijgen in de woningbehoefte?

We werken aan een nieuwe Woonvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het in kaart brengen van de huidige woningmarkt en de behoefte naar woningen van onze (toekomstige) inwoners. We willen een goed beeld krijgen waar vraag naar is om daarop in te kunnen spelen in de toekomst. En jij kunt ons daarbij helpen.

Meldpunt Sociaal Domein stopt

Het Meldpunt Sociaal Domein stopt na ruim twee jaar. Het meldpunt was tijdelijk ingesteld om te kijken of inwoners de weg naar de juiste zorg wisten te vinden. Op die manier wilden we zorgen dat niemand tussen de wal en het schip raakt. Ook konden inwoners verbetervoorstellen doen.

Zienswijze: Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd

De provincie Overijssel verstuurde onderstaand persbericht namens de provincie en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle.

Vacature Projectleider voor 36 uur per week (max. € 5.169,-)

Ben jij die projectleider met een civieltechnische achtergrond die verder kijkt dan alleen de behaalde resultaten in het eigen project? Heb jij oog voor de omgeving en het maatschappelijk belang? En krijg jij er energie van om met inwoners mooie plannen te realiseren? Mooi! Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Jouw mening over kindcentrum Wijhe

Het kindcentrum Wijhe komt steeds dichterbij. De scholen van De Mare zijn al gefuseerd en de scholen van mijnplein fuseren per 1 augustus 2021. Zo zijn er straks twee scholen die op de SPOC-locatie in Wijhe komen. Hier komt, volgens de besturen van de scholen en de gemeente, de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport maximaal tot zijn recht. Een prachtige stip op de horizon voor het onderwijs en de samenleving in Wijhe. Als alles volgens plan gaat, dan kunnen de kinderen van de Wije van De Mare en de mijnpleinscholen rond 2024 naar het nieuwe kindcentrum op het SPOC.

Webinars over veiligheid voor ouderen

Helaas zien we dat de kwetsbaarheid van ouderen steeds vaker wordt misbruikt door criminelen. Elk slachtoffer is er een teveel. Daarom is het belangrijk om ouderen weerbaarder en bewust te maken. Hiervoor organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid in april een aantal webinars.

Help je ons mee inzicht te krijgen in de woningbehoefte?

We werken aan een nieuwe Woonvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het in kaart brengen van de huidige woningmarkt en de behoefte naar woningen van onze (toekomstige) inwoners. We willen een goed beeld krijgen waar vraag naar is om daarop in te kunnen spelen in de toekomst. En jij kunt ons daarbij helpen.

Corona in Olst-Wijhe, gemeente kijkt vooruit en helpt vooruit

Het coronavirus heeft ook in Olst-Wijhe een grote impact op de lokale samenleving. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is heeft de gemeente al nagedacht over nazorg voor de samenleving en over mogelijk herstel. De gemeenteraad heeft hiervoor in de zomer van vorig jaar en begin dit jaar met vertegenwoordigers vanuit de samenleving gesproken over de gevolgen voor onze gemeenschap. In dit artikel vertelt elke partij uit de gemeenteraad over dat wat corona met ons doet. Op 12 april wordt dit onderwerp besproken in de raadsvergadering.

Voorbereidende werkzaamheden aanleg tunnel Ter Stegestraat gestart

In het verlengde van de Ter Stegestraat in Olst wordt een voetgangers-/fietstunnel aangelegd. Het duurt nog anderhalf jaar voordat de tunnel klaar is. Wel is nu al gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. Dit is nodig omdat op de plek waar de tunnelbak komt geen kabels en leidingen kunnen liggen.

Voor de eerste keer ‘Van de gemeenteraad’

Vanaf deze week plaatsen we in de IJsselberichten en op de website van de gemeenteraad informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je daar als inwoner invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? Allemaal onderwerpen die we op deze speciale pagina ‘van de gemeenteraad’ behandelen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen