Laatste nieuws

Kijk voor alle nieuwsberichten bij Nieuws.

 

Spring naar einde van Recente berichten

Welke jongere verdient het eerste jeugdcompliment van Olst-Wijhe?

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto jeugd Olst-Wijhe

Ken jij een jongere tot 18 jaar die zich al langere tijd belangeloos ingezet heeft voor anderen? Of die een bijzondere eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis heeft geleverd?

Uitnodiging raadsgesprek

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto gemeenteraad Olst-Wijhe

Sinds 2015 voeren wij de nieuwe Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet uit. In eerste instantie is de aandacht uitgegaan naar een zorgvuldige overdracht van de cliënten die daarmee te maken kregen. Nu is het tijd voor de verdere transformatie. Hoe gaan we de ondersteuning en zorg anders organiseren, op welke wijze kunnen welzijns- en zorgaanbieders nauwer samenwerken en vindt de informele en formele zorg elkaar nog beter?

Wij zoeken een Juridisch (beleids-)medewerker omgevingsrecht

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto vacature Olst-Wijhe

Voor ons team Leefomgeving zoeken wij een Juridisch (beleids-)medewerker omgevingsrecht voor 16 - 20 per week.

Aantal geregistreerde misdrijven in Olst-Wijhe gedaald

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto misdaad Olst-Wijhe

De voorlopige cijfers voor 2016 laten in de gemeente Olst-Wijhe op bijna alle fronten een daling zien van het aantal geregistreerde misdrijven.

Grote betrokkenheid inwoners bij Structuurvisie

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto structuurvisie Olst-Wijhe

35 zienswijzen

Nieuwe kavels in de Kavelwinkel

Nieuwsarchief: Wonen
Kavels te koop Olst-Wijhe

Vanaf 23 januari 2017 kunt u zich tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inschrijven in de Kavelwinkel voor nieuwe kavels.

Dijkversterking Zwolle - Olst

Nieuwsarchief: Wonen en leven > Plannen in ontwikkeling > Versterking IJsseldijk Zwolle - Olst > Nieuws versterking IJsseldijk Zwolle - Olst
Foto dijk Olst-Wijhe

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat aan de slag met de dijk langs de oostoever van de IJssel van Zwolle tot Olst. Dat is om Salland te beschermen tegen overstromingen. Het project IJsseldijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Neemt u ook een kijkje achter de schermen bij ROVA?

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto Rondje ROVA Olst-Wijhe

Op vrijdag 3 februari organiseert ROVA een bijeenkomst en rondleiding bij ROVA in Zwolle. Medewerkers vertellen over de historie, nieuwe ontwikkelingen op afvalgebied en geven een rondleiding op het werkterrein. Zo ziet u hoe het gescheiden afval wordt opgeslagen en vervoerd.

Welke jongere verdient het eerste jeugdcompliment van Olst-Wijhe?

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Foto jeugd Olst-Wijhe

Ken jij een jongere tot 18 jaar die zich al langere tijd belangeloos ingezet heeft voor anderen? Of die een bijzondere eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis heeft geleverd?

Jeugd in de hoofdrol bij nieuwjaarsreceptie

Nieuwsarchief: Besturen > Nieuws
Nieuwjaarsreceptie Capellenborg

De toespraak van burgemeester Ton Strien tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de Capellenborg stond in het teken van de jeugd.

Spring naar begin van Recente berichten
 
Spring naar einde Spring naar begin