Wegenlegger en onderhoud wegen

Onderhoud wegen
Regelmatig voeren we onderhoud uit aan onze wegen. In de bijlage hieronder vind je een kaart met daarin een planning van de jaarlijkse werkzaamheden. Soms is het nodig om wegen tijdelijk af te sluiten. Dit geven we tijdig met borden weer. Ook op onze Facebookpagina houden we je op de hoogte.

Voor klein dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld een gat in de weg, een verzakking, een scheve tegel, boomwortelgroei, etc. kun je een melding maken.

Wegenlegger
In de wegenlegger Olst-Wijhe staat alle informatie over de openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom. Bekijk voor meer informatie de bijlagen hieronder.

Wet- en regelgeving

Onderhoud wegen
Het overzicht van de wegwerkzaamheden geeft weer wat er waar en wanneer wordt uitgevoerd. 

Wegenlegger voorkomt langdurig juridisch getouwtrek
De wetgeving in ons land zorgt ervoor dat alles in de juiste banen wordt geleid. Voor het regelen van de aansprakelijkheid op de openbare weg kennen we de Wegenwet. Via de wegenlegger is vastgesteld welke wegen openbaar zijn. Daarnaast is in de wegenlegger vastgelegd wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Op basis van de Wegenwet is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over een wegenlegger.

De volgende wegen worden in de wegenlegger beschreven:

  • Alle buiten de bebouwde kommen gelegen wegen.
  • Van wegen welke binnen en deels buiten de bebouwde kommen liggen, wordt ook het binnen de kom gelegen deel op de legger gebracht, indien er voor zover dat deel niet door de gemeente wordt onderhouden.
  • Toegangswegen naar stations (binnen en buiten de bebouwde kom).

Juridisch document
De wegenlegger is een belangrijk juridisch document met gerechtelijke bewijskracht. Alle informatie over de openbare wegen buiten de bebouwde kom staan beschreven in de wegenlegger. Andere wetten en verordeningen hebben betrekking tot dezelfde openbare weg. Door de wegenlegger kan langdurig juridisch getouwtrek worden voorkomen. Burgers binnen een gemeente hebben recht op inzage in de wegenlegger van de gemeente.

Heb je vragen over de wegenlegger of over het onderhoud aan de wegen?

Deel dit
Mail
Bellen