Een pilsie op z’n tied, maar onder de 18 niet

De notitie Preventie- en Handhaving Drank- en Horecawet is door de gemeenteraad vastgesteld. Preventie is een belangrijk onderdeel van deze notitie. Het is namelijk van belang dat preventie en handhaving op elkaar aansluiten.

Wij leggen een sterk accent op preventie-activiteiten. Met een positieve benadering van de omgeving van de jongere, zoals ouders en aanbieders, denken we onze handhavingsinzet tot een minimum te kunnen beperken. Wij hebben hiervoor een communicatieagenda opgesteld.

Convenanten en afspraken

Jong Proef Preventie Methodiek, met Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) hebben wij samen met drie supermarkten en 1 slijterij een convenant afgesloten. De preventiemethodiek zetten we in, in plaats van het reguliere toezicht. Met dit convenant conformeren ondernemers zich aan de Drank- en Horecawet met als doel het terugdringen van de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren.

Met de omgeving van onze jongeren hebben we afspraken gemaakt. Ook hebben we met verschillen bedrijven en organisaties afspraken gemaakt: Pilsie op z'n tied, maar onder de 18 niet:

  • Convenant met supermarkten en een slijterij
  • Convenant met 17 evenementenorganisaties
  • Convenant met Koninklijke Horeca Nederland Olst-Wijhe
  • Convenant met buurt- en dorpshuizen in Olst-Wijhe
  • Convenant met 3 sportverenigingen

Folders:

 
Spring naar einde Spring naar begin