Preventie- en handhavingsplan integrale aanpak Drank- en Horecawet

Inleiding

Het thema alcoholmatiging vraagt om een integrale aanpak en is een doorlopend proces. Voor een sluitend verhaal is het van belang om op verschillende gebieden interventies te plegen: preventie, regelgeving en handhaving. Op het onderdeel preventie is in de nota’s lokaal jeugdbeleid en lokaal gezondheidsbeleid al beleid geformuleerd. Nu ook de handhaving van de DHW bij de gemeente ligt, is het van belang om deze onderdelen bij elkaar te brengen en een integraal plan te presenteren.

Documenttype

Beleid

Bijlage

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen