Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure

Als vreemdeling kun je de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dit is mogelijk via de naturalisatieprocedure. Je dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt je onder andere of je jouw oude nationaliteit kunt houden. Daarna stelt de gemeente een advies op. Dit stuurt zij samen met jouw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing op jouw verzoek.

Is je verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd?
Dan wordt je uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar je het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt. 

Neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak. Je moet in elk geval meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een geldig verblijfsdocument;
 • jouw geboorteakte;
 • jouw huwelijksakte (alleen als je in het buitenland getrouwd bent);
 • je inburgeringsdiploma;
 • voldoende geld. Je kunt contant of met uw pinpas betalen.

Heb je een rapport van eerste of nader gehoor? Neem dit ook mee.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet je ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

De kosten voor een naturalisatieprocedure vindt je op de website van het IND.

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Informeer bij de IND naar de mogelijkheden.

Voor de beoordeling en goedkeuring van jouw verzoek is maximaal 1 jaar nodig. De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente en een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Voor naturalisatie moet je onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • Je bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen jouw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • Je vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen je kinderen in Nederland.
 • Je kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is jouw kind 16 of 17 jaar oud?
Dan moet jouw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Heb je vragen over de naturalisatieprocedure?

Deel dit
Mail
Bellen