Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als je de Nederlandse nationaliteit wil opgeven, leg je daar een 'verklaring van afstand’ over af. Heb je kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. Je moet jouw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren, wanneer je de Nederlandse nationaliteit opgeeft.

Je kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. Je raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan je Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als je daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • Als je fraude hebt gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure.
  • Als je voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld.

Aan de balie regelen
Wij hebben voor de verklaring van afstand jouw naam, geboortedatum en jouw adres nodig. Je moet hiervoor meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Je kunt dit bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst regelen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak.

Voor de verklaring van afstand geldt:

  • Je bent meerderjarig.
  • Je hebt nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor joiuw minderjarige kinderen zijn:

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer je 16 jaar of ouder bent, moet je zelf een verklaring van afstand afleggen.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.

Je kunt de verklaring van afstand afleggen bij de gemeente. Je ondertekent deze zelf.

Heb je vragen over het wijzigen van jouw geslacht op jouw geboorteakte?

Deel dit
Mail
Bellen