Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van je kind.
  • Een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
  • De gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

De toekenning van de vergoeding bestaat uit de kosten van het vervoer (op basis van kosten voor ov) naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Formulieren die niet goed of onvolledig zijn ingevuld of waarbij de nodige verklaringen missen, behandelen we niet. Je krijgt hierover van ons bericht. Je kunt je aanvraag dan binnen twee weken verbeteren of aan vullen. Doe je dit niet, dan word je aanvraag niet behandeld.

Voor meer informatie kun je mailen naar leerlingenvervoer@olst-wijhe.nl of bellen met 14 0570.

DigiDDigitaal regelen
Vraag online leerlingenvervoer aan met behulp van jouw DigiD inloggegevens.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk leerlingenvervoer aanvragen.

Aan de balie regelen
Vraag je leerlingenvervoer bij Publiekszaken aan? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee. Maak wel eerst telefonisch een afspraak.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van jouw aanvraag om jouw persoonsgegevens via een online formulier. Wil je meer weten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerkingen van jouw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer jouw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit is inkomensafhankelijk.

Wij vragen je de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 1 juni voorafgaand aan het schooljaar in te leveren. De behandeltermijn van de aanvraag is 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 4 weken verlengd worden. Na de beslissing ontvang je binnen 2 weken een beschikking met het genomen besluit. In de beschikking staat of je een vergoeding krijgt en welke regels hiervoor gelden. Als de gemeente het vervoer verzorgt, krijg je geen onkosten vergoed. De leerling(e) kan in dat geval gebruik maken van het, door de gemeente, geregelde vervoer (taxibusvervoer).

Als je tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt binnen maximaal twaalf weken een beslissing genomen. Kosten die gemaakt zijn voordat wij je aanvraag hebben ontvangen worden nooit vergoed. Zonder beschikking kun je geen beroep doen op een vergoeding en bestaat er geen recht op het gebruik maken van het door de gemeente betaalde en georganiseerde taxibusvervoer.

Doorgeven van wijzigingen

Wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer of op de uitvoering van dit vervoer moet je doorgeven. Denk daarbij aan een verhuizing, een andere school, andere lesdagen, een veranderde gezinssamenstelling etc.

De wijzigingen moeten minimaal 3 weken voordat ze ingaan aan het team Leerlingenvervoer worden doorgegeven. Geef je een wijziging niet of veel te laat door, dan moet je de kosten die onterecht gemaakt zijn zelf betalen.

Je kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • De afstand tussen jouw woning en de school.
  • De reistijd.
  • De mogelijkheden van het kind.

Mogelijk heeft jouw kind recht op andere vergoedingen, zoals de OV jaarkaart.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over leerlingenvervoer?

Deel dit
Mail
Bellen