U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
  • Een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
  • De gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

DigiDDigitaal regelen
Vraag online leerlingenvervoer aan met behulp van uw DigiD inloggegevens.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk leerlingenvervoer aanvragen.

Aan de balie regelen
Vraagt u leerlingenvervoer bij het klantcontactcentrum aan? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit is inkomensafhankelijk.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer handelen wij doorgaans binnen acht 8 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • De afstand tussen uw woning en de school.
  • De reistijd.
  • De mogelijkheden van het kind.

Mogelijk heeft uw kind recht op andere vergoedingen, zoals de OV jaarkaart.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u vragen over leerlingenvervoer?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen