Bedrijfsafval inzameling

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kun je het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij zowel gemeentelijke of regionale inzamelbedrijven als particuliere afvalinzamelaars. Kijk voor een overzicht van inzamelaars in jouw buurt op de site van afvalgids.nl.

Wil jij als bedrijf jouw afval toch door de gemeente op laten halen, informeer de gemeente over:

  1. Aard van het afval
  2. Gemiddelde omvang
  3. Gewenste frequentie van inzameling

De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt.

Heb je vragen over bedrijfsafvalinzameling? 

Deel dit
Mail
Bellen