Nieuws

Kijk voor alle nieuwsberichten bij Nieuws.

 

B&W Olst-Wijhe constateert dat plan Stichting Noordmanshoek niet past binnen kaders gemeenteraad

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft 8 november jl. het plan van aanpak voor Noordmanshoek ontvangen van de Stichting Noordmanshoek. Na bestudering van dit plan van aanpak heeft het college geconstateerd dat het niet voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Daarmee is er volgens het college onvoldoende basis om tot een succesvol vervolg te komen.

Vriendendiensten

Wist je dat… 50% van alle mensen met mentale klachten te maken krijgt? En dat erover praten helpt. Juist in de donkere maanden is het voor sommigen best ingewikkeld. Je kunt dan het zelfregiecentrum van Vriendendiensten bezoeken in het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

Sietske Poepjes voorgedragen als nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe

Sietske Poepjes

Sietske Poepjes (44) is vanavond door de gemeenteraad van Olst-Wijhe voor benoeming aanbevolen als de nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe. Poepjes was van september 2011 tot juli 2023 gedeputeerde in de provincie Friesland. Eerder was zij onder meer lid van Provinciale Staten van Friesland namens het CDA en hoofd Juridische Zaken van de gemeente Lemsterland. 

Oproep vrijwilligerswerk Summercamp

Zoals je vast weet, verblijven vanaf begin november tot 1 maart volgend jaar alleenstaande minderjarige vluchtelingen op Summercamp. Deze jongeren tot 18 jaar oud krijgen onderwijs en een zinvolle dagbesteding. Daar kunnen we heel goed de hulp van vrijwilligers bij gebruiken.  

Energiebespaarcoaches van Warm voor elkaar op de markt

Op dinsdag 5 december vind je de energiebespaarcoaches van Warm voor elkaar op de markt in Wijhe. Op vrijdag 8 december zijn ze aanwezig op de markt in Olst.

Dinsdagmorgen 5 december: inloopspreekuur kernenwethouder in Wijhe

De kernenwethouders van Olst-Wijhe zijn het bestuurlijk aanspreekpunt en luisterend oor voor inwoners. Zij zijn regelmatig in de kern aanwezig om inwoners te ontmoeten. Op dinsdag 5 december staat kernenwethouder Judith Compagner van 8.30 - 10.00 uur op de markt in Wijhe.

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Na telling op lijst- en kandidaatsniveau zijn de definitieve uitslagen in de gemeente Olst-Wijhe bekend.

Van alle stemgerechtigden in de gemeente heeft 85% gestemd. De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 is als volgt:

Beeldvormende vergadering 4 december (19.15 tot 19.45 uur)

Wijziging manier van vergaderen gemeenteraad

Olst-Wijhe blikt tevreden terug op de realisatie van onder meer 520 woningen

Vanaf 2022 heeft gemeente Olst-Wijhe de focus op wonen. Maar ook daarvóór had Olst-Wijhe aandacht voor woningbouw. Afgelopen week besloot het college om de raad voor te stellen om vier zogenaamde grondexploitatieprojecten financieel af te sluiten, waaronder drie woningbouwprojecten. In de projecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag en Wesepe Woningbouw zijn in totaal 520 woningen voor naar schatting 1.300 (nieuwe) inwoners en diverse speelplekken gerealiseerd. Bedrijventerrein Meente Zuid kreeg er acht bedrijfskavels bij.

Deel dit
Mail
Bellen