Huis-aan-huis kledinginzameling

Naast de kledingbakken, zijn er jaarlijks vier huis-aan-huis kledinginzamelingen. Dit zijn eenmalige textielinzamelingen waarvoor vooraf inzamelzakken worden verspreid. Om een huis-aan-huis kledinginzameling te mogen houden, is een vergunning van de gemeente nodig. Hiervoor komen alleen goede doeleninstellingen in aanmerking. Ook moeten zij erkend zijn door het Centraal bureau fondsenwerving (CBF). Goede doelen die een kledinginzameling willen houden, kunnen zich tot uiterlijk 15 oktober aanmelden bij de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente verleent vervolgens drie vergunningen voor het jaar erna.

Daarnaast heeft de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost een doorlopende vergunning om in de tweede periode kleding in te zamelen. 

Wil je als goede doeleninstelling in aanmerking komen voor deze vergunning voor het jaar 2022? Dien dan uiterlijk 15 oktober 2021 het aanvraagformulier kledinginzameling in.

Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. 

Voor het jaar 2021 zijn aan de volgende goede doeleninstellingen een vergunning verleend:
• Cliniclowns  (1ste kwartaal 2021)
• Gehandicapten Olst-Wijhe (2de kwartaal 2021)
• Maag Darm Stichting (3de kwartaal 2021)
• SAC  (Stichting Actie Calcutta) (4de kwartaal 2021)

Heb je vragen over Huis-aan-huis kledinginzameling?

Deel dit
Mail
Bellen