Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Klacht over de gemeente

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente of door een van de leden van het college van Burgemeester en wethouders? U kunt dan een klacht indienen. Richt uw klacht aan het college van burgemeester en wethouders.

In de Klachtenregeling leest u hoe wij een klacht behandelen. Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen een week contact met u op om een afspraak te maken om uw klacht te bespreken. Afhankelijk van uw wensen wordt uw klacht formeel (besluitvorming door het college) of informeel (ambtelijke behandeling) afgedaan.

Digitaal regelen
Dien digitaal een klacht in.

Schriftelijk regelen
U kunt ook schriftelijk een klacht indienen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen met Electronic identification (eID)
Vanuit het buitenland kunt u een klacht indienen met Electronic identification (eID).

Klachten van het voorgaande jaar kunt u bekijken in de klachtenrapportage

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de Stichting de Overijsselse Ombudsman.

Hebt u vragen over het indienen van een klacht? 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen