Kinderopvang, starten

Wil je een nieuw kindercentrum, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang laten registreren? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Wil je zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente?

Je kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) gratis in het register kijken.

Schriftelijk regelen

Je kunt schriftelijk een aanvraag voor het starten van een kinderopvang inleveren. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van de Rijksoverheid.

Aan de balie regelen

Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een aanvraag voor het starten van een kinderopvang inleveren. Maak hiervoor wel eerst een afspraak en vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  1. Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang) als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang - € 561,95
  2. Het in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang - € 561,95
  3. Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang - € 169,50
  4. Als een aanvraag op grond van onderdeel 1, 2 of 3 wordt ingetrokken voordat een inspectie door de GGD heeft plaatsgevonden, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. - € 84,75

Een aanvraag voor kinderopvang handelen wij doorgaans binnen 10 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 10 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden.

Een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen in een veilige omgeving is zeer belangrijk. De organisaties die kinderopvang aanbieden zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente houdt hierop toezicht. De GGD voert dit toezicht uit door alle kinderopvanglocaties ieder jaar te inspecteren. Voorzieningen voor gastouderopvang worden na registratie steekproefsgewijs geïnspecteerd. In het Landelijk Register Kinderopvang vind je de inspectierapporten van alle locaties.

Je meldt jouw gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente.

Heb je een vraag over kinderopvang?

Wijzigt er iets in jouw gegevens?
Geef jouw gewijzigde gegevens door aan de gemeente.

Deel dit
Mail
Bellen