Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kinderopvang, starten

Wilt u een nieuw kindercentrum, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang laten registreren? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente?
U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) gratis in het register kijken.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een aanvraag voor het starten van een kinderopvang inleveren. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van de Rijksoverheid.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een aanvraag voor het starten van een kinderopvang inleveren. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  1. Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang) als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. - € 524,65
  2. Het in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. - € 524,65
  3. Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. - € 359,00
  4. Als bij de behandeling van een aanvraag op grond van onderdeel 1.19.3 blijkt dat er alleen een inspectie op documenten hoeft plaats te vinden, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. - € 156,00
  5. Als bij de behandeling van een aanvraag op grond van onderdeel 1.19.3 blijkt dat er alleen een inspectie op locatie hoeft plaats te vinden, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. - € 156,00
  6. Als een aanvraag op grond van onderdeel 1, 2 of 3 wordt ingetrokken voordat een inspectie door de GGD heeft plaatsgevonden, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. - € 83,50

Een aanvraag voor kinderopvang handelen wij doorgaans binnen 10 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 10 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden.

Een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen in een veilige omgeving is zeer belangrijk. De organisaties die kinderopvang aanbieden zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente houdt hierop toezicht. De GGD voert dit toezicht uit door alle kinderopvanglocaties ieder jaar te inspecteren. Voorzieningen voor gastouderopvang worden na registratie steekproefsgewijs geïnspecteerd. In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de inspectierapporten van alle locaties.

U meldt uw gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente.

Heeft u een vraag over kinderopvang?

Wijzigt er iets in uw gegevens?
Geef uw gewijzigde gegevens door aan de gemeente.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen