Kabels en leidingen leggen, toestemming

Alleen met toestemming van de gemeente mag je kabels en leidingen in de grond aanleggen.

In de algemene verordening ondergrondse infrastructuur (verder aangeduid als AVOI) staan regels met betrekking tot het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen.
In deze verordening zijn zowel regels gesteld betreffende kabels en leidingen ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken, als regels voor de overige kabels en leidingen.

Wet- en regelgeving

Voor het leggen van kabels of leidingen is een instemmingsbesluit of vergunning nodig. Deze moet je schriftelijk aanvragen.

  • Aanvraag AVOI: € 251,40
  • Bij een kabellengte tot 50.000 meter waarvan de werkzaamheden in/op openbare grond in tegel-, klinker-, sierbestrating of gesloten verharding plaatsvindt. Per strekkende meter sleuf wordt het tarief verhoogd met : € 3,35
  • Bij een kabellengte tot 50.000 meter waarvan de werkzaamheden in/op openbare grond in bermen, groenstroken en dergelijke plaatsvindt. Per strekkende meter sleuf wordt het tarief verhoogd met : € 2,10
  • Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief van de aanvraag verhoogd met: € 245,50
  • Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen, vooroverleg, wordt het tarief van de aanvraag verhoogd met: € 242,95

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Alleen schriftelijke aanvragen nemen wij in behandeling.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over het (ver)leggen van kabels en leidingen leggen?

Deel dit
Mail
Bellen