Inrit aanleggen

Wil je een inrit of uitrit maken naar een openbare weg van de gemeente? Of wil je een bestaande in-/uitrit veranderen? Dan moet je dit melden bij de gemeente.
 
Gaat het om een inrit van en naar een provinciale weg? Dan gelden de regels van de Provincie Overijssel.
 

Direct regelen

Je dient de melding in via het aanvraagformulier . Stuur de volgende bijlagen mee:
 • een situatietekening waaruit blijkt waar je de inrit graag wilt hebben.
 • een foto van de bestaande situatie. 
Wil je controleren of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Het doen van een melding is gratis. 

Binnen de bebouwde kom legt de gemeente de inrit aan en betaal je een eigen bijdrage van € 100,- per meter. Nadat je de bijdrage hebt betaald, leggen wij de inrit aan. Buiten de bebouwde kom leg je zelf de inrit aan. Je betaalt dan niks aan de gemeente. Kijk op de website van de provincie  of het aanleggen van een inrit van en naar een provinciale weg geld kost.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Het maken of veranderen van een inrit is niet toegestaan als:
 • daardoor het verkeer op de openbare weg in gevaar komt
 • de in- of uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
 • je daarmee het openbaar groen (erg) aantast
 
Voor een inrit binnen de bebouwde kom gelden de volgende voorwaarden:
 • De aanleg van de inrit gebeurt in opdracht van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.
 • De minimale breedte van een inrit voor voertuigen is 3,5 meter.
 
Voor een inrit buiten de bebouwde kom gelden de volgende voorwaarden:
 • De doorgang van water in een eventueel kruisende sloot mag niet tegengehouden worden.
 • Gaat het om een dam, dan moet er een duiker met een diameter van minimaal 0,30 meter komen.
 • De dam en duiker moet je zelf na aanleg onderhouden.
 • De aan te leggen inrit mag niet binnen twee meter van de stam van een boom plaatsvinden.

Je kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de beslissing op je bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Je mag geen voertuig parkeren voor een inrit.
 • Je mag geen voertuig parkeren op een inrit op openbare grond.

Heb je vragen?

Deel dit
Mail
Bellen