Inburgeringsplicht, ontheffing

Je bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Kun je niet inburgeren? Of ben je al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat toestemming heeft om niet in te burgeren. Je kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme.

Het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) help je bij inburgeren. Met vragen kun je bij DUO terecht.

Heb je voor 1 januari 2013 gehoord dat je moet inburgeren? En is jouw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 afgegeven?
Dan val je nog onder de oude regels en kun je hiervoor bij de gemeente terecht.

Je kunt een ontheffing aanvragen als je:

  • Een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking hebt(zowel voor inburgeringsplicht als voor naturalisatie).
  • Je jouw best hebt gedaan, maar jouw examen niet hebt gehaald (alleen voor inburgeringsplicht, niet voor naturalisatie).

Je kunt ook een ontheffing aanvragen als je voldoende bent ingeburgerd. Je bent voldoende ingeburgerd als je (alleen voor inburgeringsplicht, niet voor naturalisatie):

  • al 10 jaar of meer in Nederland woont, of
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
  • de Nederlandse taal goed spreekt.

Heb je een vraag over inburgeren?

Neem contact op met het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Deel dit
Mail
Bellen