Vervuilde grond afvoeren

Om schone grond schoon te houden en vervuilde grond op te ruimen hebben we een aantal regels vastgesteld. Deze staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit stelt onder andere regels voor het gebruik van steenachtige materialen (asfalt, bakstenen, granulaten) en grond (grond, grind, baggerspecie).

Grond verplaatsen
Het is niet meer mogelijk grond te verplaatsen van het ene perceel naar het andere. Zodra grond niet op het eigen perceel kan worden hergebruikt en dus afgevoerd moet worden, gelden een aantal regels. Bij het verplaatsen van grond is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de grond bekend is. In veel gevallen is hiervoor onderzoek nodig. Bij de gemeente is een bodemkwaliteitskaart aanwezig waarop voor een groot deel van de gemeente de bodemkwaliteit staat aangegeven. Hierdoor is het in sommige gevallen mogelijk, zonder onderzoek, grond te transporteren.

Ontgrondingen
Voor ontgrondingen heb je een ontgrondingsvergunning nodig.

Heb je vragen over het afvoeren van vervuilde grond?

Deel dit
Mail
Bellen