Gladheidbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom strooien wij bij gladheid de belangrijkste wegen, belangrijkste fietspaden en de wegen waar de hulpverleningsdiensten en het openbaar vervoer gebruik van maken (preventief). Aan de hand van een meetsysteem van de provincie Overijssel en gegevens van meteoconsult bepaalt de buitendienst wanneer ze gaan strooien. Ze rijden hierbij een vaste strooiroute. De buitendienst strooit en/of schuift meerdere wegen bij aanhoudende gladheid. Dit doen we voor jou en de hulpdiensten.

Strooibeleid
Wij voorzien niet alle wegen preventief van strooizout. Wij hanteren de 500/3000 meter regel. Dat houdt in dat woningen die binnen de bebouwde kom liggen niet meer dan 500 meter van een gestrooide route liggen en woningen in het buitengebied niet meer dan 3000 meter van een gestrooide route liggen. 

Wat kun je zelf doen?

  • We strooien geen voetpaden, stoepen, parkeerterreinen en ‘woonerven’. Daarom is het belangrijk dat je zelf (of met hulp van je buurt) strooizout op de stoep strooit. Dit voorkomt gevaarlijke situaties. Het is altijd goed om alvast een voorraadje strooizout in huis te hebben. En ook een sneeuwschuiver blijkt de laatste jaren geen overbodige luxe. Handig deze klaar te hebben liggen.
  • Daarnaast help je ons door zoveel mogelijk in de parkeervakken te parkeren en als het even kan op je eigen oprit. Zo kunnen we de wegen goed strooien.
  • Zorg voor goede (winter)banden met de juiste spanning en een goed profiel. En zorg er ook voor dat je ruitenvloeistof aangevuld is.

Natstrooiers: beter voor het milieu
Wij maken gebruik van natstrooiers. Natstrooiers zorgen ervoor dat het zou dat het zout nat op de weg wordt aangebracht. Het blijft dan beter op de weg liggen. Daarnaast is er minder strooizout nodig. En dat is weer goed voor het milieu.

Online melden
Blijft het glad op een strooiroute ondanks dat wij hebben gestrooid? Maak online een melding.

Blijft het glad op een strooiroute ondanks dat wij hebben gestrooid? Maak online een melding.

Wij strooien in de periode van half november tot en met eind maart.

Heb je vragen over gladheidsbestrijding?

Deel dit
Mail
Bellen