Archief van de gemeente

Voor stamboomonderzoek en algemeen onderzoek in de archieven van de voormalige gemeenten Olst en Wijhe kun je terecht bij Collectie Overijssel in Zwolle. De permanent te bewaren archieven over de periode 1685 tot en met 2000 zijn hier ondergebracht. Bij collectie Overijssel kun je zelf in het archief zoeken, zowel digitaal als op de studiezaal. Voor meer informatie zie Collectieoverijssel.nl.

Het opvragen van oude bouwvergunningen/bouwtekeningen kan bij de gemeente Olst-Wijhe door middel van het sturen van een e-mail naar archief@olst-wijhe.nl, onder vermelding van het adres waar de informatie over gevraagd wordt en eventueel een nadere specificatie van de gezochte informatie. Binnen enkele dagen sturen wij jou de gevraagde informatie digitaal toe. 

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden:

  • geboorteakten: 100 jaar;
  • huwelijksakten: 75 jaar;
  • overlijdensakten: 50 jaar.

Je kunt openbare akten meestal ook vinden op de website wiewaswie.nl

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

Voor eventuele kosten die verbonden zijn aan archiefonderzoek kun je terecht bij  Collectie Overijssel.

Je kunt alleen openbare stukken inzien.

De oude te bewaren archieven van de voormalige gemeenten Olst en Wijhe zijn overgebracht naar Collectie Overijssel (CO). Je kunt daar stamboomonderzoek en algemeen historisch onderzoek met betrekking tot de voormalige gemeente Olst en Wijhe doen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Collectie Overijssel.

Deel dit
Mail
Bellen