Geluidsapparatuur op de openbare weg

Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op straat, vraag dan een ontheffing aan. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

Schriftelijk regelen
Vraag de ontheffing schriftelijk bij ons aan.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt u dit regelen. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken mee te nemen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u vragen over het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg?

Deel dit
Mail
Bellen