Geld inzamelen

Als je een collecte wil houden of een openbare inzameling van geld of goederen, moet je een vergunning op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening bij ons aanvragen. Dit heet een collectevergunning. Als je een inzameling doet in besloten kring, hoef je geen vergunning aan te vragen.

Ga naar het product Collectevergunning voor meer informatie over het aanvragen van een collectevergunning. 

Schriftelijk regelen
Je vraagt een collectevergunning aan bij de gemeente.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kun je dit regelen. Maak hiervoor wel eerst telefonich een afspraak en vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
  • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
  • Je mag niet op zondag collecteren.
  • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
  • Je geeft de collecteopbrengst door aan de gemeente

Heb je vragen over een collectevergunning?

Deel dit
Mail
Bellen