Festiviteit horeca organiseren

Een horecabedrijf mag zes keer per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren op grond van artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening. Dit kan een activiteit met muziek zijn, bijvoorbeeld live muziek in een bar. Je mag dan meer geluid maken dan normaal.

Je meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

 

Meld jouw festiviteit bij de gemeente.

Schriftelijk regelen
Je vraagt de incidentele festiviteit schriftelijk aan bij de gemeente.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kun je dit regelen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over het organiseren van een festiviteit?

Deel dit
Mail
Bellen