U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Festiviteit horeca organiseren

Een horecabedrijf mag zes keer per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren op grond van artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening. Dit kan een activiteit met muziek zijn, bijvoorbeeld live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

 

Meld uw festiviteit bij de gemeente.

Schriftelijk regelen
U vraagt de incidentele festiviteit schriftelijk aan bij de gemeente.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt u dit regelen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u vragen over het organiseren van een festiviteit?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen