Erkenning ongeboren vrucht

Verwacht je samen een kindje en ben je niet getrouwd met- of geregistreerd partner van elkaar? Dan is het raadzaam het kindje tijdens de zwangerschap te erkennen. We noemen dit erkenning ongeboren vrucht. Hiervan wordt een akte opgemaakt. Bij erkenning van het eerste kindje uit jouw relatie is geslachtsnaamkeuze mogelijk. Als toekomstige ouders komen jullie hiervoor gezamenlijk naar het gemeentehuis. Erkenning kan bij een willekeurige gemeente plaatsvinden. Wanneer er een verklaring is verstrekt door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, kán de erkenningsprocedure afwijken. Neem voor meer informatie over de erkenning contact op met publiekszaken of kijk op Rijksoverheid.nl

Maak online een afspraak en neem bij een erkenning onderstaande stukken mee:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • de originele donorverklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens.

Wil je als ouders geen gezamenlijk gezag, dan moeten jullie beiden in persoon langskomen.

Je kan een erkenning uiterlijk bij geboorteaangifte doen. Wij maken de erkenningsakte klaar terwijl je wacht.

Zonder geldig legitimatiebewijs kun je geen erkenning doen. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, neem dan eerst contact op met publiekszaken.

Bij internationale gevallen kan de erkenningsprocedure afwijken. Neem hiervoor eerst contact op met publiekszaken.

Heb je vragen over een erkenning van een ongeboren vrucht?

Deel dit
Mail
Bellen