Eikenprocessierupsen

In de periode van april/mei tot juli/augustus nestelt de eikenprocessierups zich weer in eikenbomen. De haren van deze rupsen kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, brandende ogen en ademhalingsproblemen. Om dat te voorkomen behandelen we de eikenbomen preventief met Xentari. Een middel waardoor de eikenprocessierups binnen enkele dagen sterft. We behandelen alle eikenbomen binnen de bebouwde kom en enkele eikenbomen in het buitengebied. Deze klus wordt uitgevoerd door Roelofs uit Lemelerveld. 

Kijk voor meer algemene informatie over de eikenprocessierups op de site van de GGD

Welke bomen behandelen we?

  • Preventief: alle eikenbomen binnen de bebouwde kom worden behandeld en enkele buiten de bebouwde kom, zoals op bepaalde routes en binnen 30 meter van een woning.
  • Genezend: als na de bestrijding, vanaf eind mei, nog rupsen en nesten te zien zijn , dan worden deze alsnog verwijderd. Je kunt hiervoor online een melding maken.
  • Geen bestrijding: gemeentelijke eikenbomen buiten de bebouwde kom (meer dan 30 meter van een woning) en eikenbomen op particulier terrein behandelen wij niet.

Op onze digitale kaart kun je zien welke eikenbomen we bestrijden.

Xentari
Xentari is een biologisch bestrijdingsmiddel dat op de bladeren van eikenbomen wordt gespoten. We kiezen voor dit middel om we daarmee het plan van aanpak eikenprocessierupsen van onze provincie volgen, maar ook om het middel kort actief is. Afhankelijk van het weer varieert dit van 1 á 2 dagen tot maximaal 7 dagen. Daarmee proberen we de schade voor andere dieren te beperken. Deze bespuiting wordt zowel overdag als ‘s nachts uitgevoerd. Het kan voorkomen dat het biologische bestrijdingsmiddel een allergische reactie veroorzaakt. Wij raden je daarom aan om ramen en deuren tijdens deze werkzaamheden gesloten te houden. Het bestrijden kan daarnaast geluidsoverlast veroorzaken.

Melding maken
Vanaf eind april tot ongeveer half/eind mei behandelen we de eikenbomen. Zie je daarna nog eikenprocessierupsen of een nest in een eikenboom? Meld dit dan online bij ons. Meldingen van eikenprocessierupsen worden zo snel mogelijk afgehandeld. Geef bij je melding aan waar de bomen staan, om hoeveel bomen het gaat en hoeveel nesten je hebt gezien. Wij beoordelen of deze locaties in aanmerking komen voor bestrijding en worden behandeld na afronding van de prioritaire gebieden. Nesten die hoger dan 8 meter in de boom zitten, worden niet bestreden.

De kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen aan eikenbomen op gemeentelijke grond betaalt de gemeente. Kosten voor het bestrijden van eikenprocessierupsen (en ander ongedierte) op eigen erf zijn voor rekening van de bewoner/eigenaar.

Wij volgen de landelijke lijn die door het ministerie van LNV in 2013 is opgesteld.  

Wat is een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is een larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes, waarna ze een aantal keren vervellen tot ze in juli volgroeid zijn. Na de derde vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen de sterk irriterende brandharen. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder (zonder brandharen).

Hoe herken je een nest?
Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen en bevinden zich vaak op stammen of dikke takken van de boom. Vanuit de nesten gaan de rupsen 's nachts groepsgewijs -in processie- op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen eikenprocessierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.

Welke klachten kunnen de brandharen van een eikenprocessierups veroorzaken?
De brandharen (ongeveer 700.000 per rups) kunnen tot gezondheidsklachten zoals jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegklachten leiden. De weerhaakjes aan de brandharen komen gemakkelijk terecht in de huid, ogen en luchtwegen. Waardoor er een allergische reactie kan ontstaan. Dit kan van persoon tot persoon sterk verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden, zijn rood en pijnlijk (huiduitslag). Ze gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademen van brandharen kan leiden tot irritaties (slikklachten) en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Je hoeft niet rechtstreeks in contact met de rups te zijn geweest om klachten te krijgen. Ook dieren, met name honden en paarden kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen van een eikenprocessierups.

Hoe voorkom je ongemak?
Probeer elk contact met een rups en/of nest te vermijden. Bezoek je een (natuur-)gebied waar eikenprocessierupsen voor kunnen komen? Bedek zoveel mogelijk je hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.

Wat kun je doen als je klachten hebt?
Probeer na aanraking van een rups niet te krabben of te wrijven. Was of spoel je huid of ogen goed met koud water. Was zo nodig ook je kleding. Vaak verdwijnen de klachten na ongeveer twee weken. Een zachte crème kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met je huisarts.

Informatie Oakie
Lees ook de folders over het natuurlijk bestrijden van de rupsen, wat je kunt doen wanneer je overlast hebt van een nest, eikenprocessierupsen of gezondheidsklachten. Alles over, voor en tegen de eikenprocessierupsen lees je op de website Oakie.

Heb je vragen over eikenprocessierupsen?

Deel dit
Mail
Bellen