Gedragscode

De raad heeft een gedragscode voor politiek ambtsdragers vastgesteld. Politiek ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden, kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. In de Gedragscode integriteit college van B&W, staat een gedragscode voor het aannemen van geschenken en reizen. Aangeboden geschenken en reizen worden bijgehouden in het Geschenkenregister.

Deel dit
Mail
Bellen