Bomen kappen, vergunning

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heb je een omgevingsvergunning nodig. Kleine bomen of struiken kun je wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heb je voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hier kun je ook checken of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Digitaal regelen
Vraag online een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom, via Omgevingsloket Online. Nadat je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, ontvang je een bevestiging.
Je hebt nodig bij de aanvraag:

 • een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • de plaats van de boom (adres)
 • de reden
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een omgevingsvergunning aanvragen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijg je binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft jouw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving?
Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Je verzoek kan worden afgewezen als:

 • de boom geen hinder oplevert
 • een markant onderdeel is van een bepaalde straat
 • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij
 • een monumentale status heeft

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maak je eerst bezwaar bij de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kun je ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geef je eerst jouw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kun je eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Heb je vragen over het kappen van een boom?

Deel dit
Mail
Bellen