Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bomen kappen, vergunning

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor hebt u een omgevingsvergunning nodig. Kleine bomen of struiken kunt u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook hebt u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Digitaal regelen
Vraag online een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom, via Omgevingsloket Online. Nadat u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, ontvangt u een bevestiging.
U hebt nodig bij de aanvraag:

 • een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • de plaats van de boom (adres)
 • de reden
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving?
Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

 • de boom geen hinder oplevert
 • een markant onderdeel is van een bepaalde straat
 • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij
 • een monumentale status heeft

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Hebt u vragen over het kappen van een boom?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen