Bomen kappen, vergunning

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heb je een omgevingsvergunning nodig. Kleine bomen of struiken kun je wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heb je voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. 

Direct regelen

Een omgevingsvergunning vraag je aan in het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningcheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen. 

Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op Overheid.nl.  

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Voor de meeste plannen geldt de reguliere procedure. 

Bij de reguliere procedure krijg je de beslissing op je aanvraag binnen 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd. 

De uitgebreide procedure geldt alleen in bijzondere gevallen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd. 

Je verzoek kan worden afgewezen als de boom: 

  • geen hinder oplevert 
  • een markant onderdeel is van een bepaalde straat 
  • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij 
  • een monumentale status heeft.

Bij de reguliere procedure 

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Bij de uitgebreide procedure 

Je kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de beantwoording van je zienswijze? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.  

 

Heb je vragen?

Deel dit
Mail
Bellen